SITES_bård 160701-4

SITES åker på turné - söker fler forskare

Under 2017 har vi arbetat med att tydliggöra vad SITES har att erbjuda dig som forskare inom terrester och limnologisk ekosystemforskning. Vi ser stor potential för fler forskare att nyttja infrastrukturen och vi genomför därför under hösten en rikstäckande turné för att presentera SITES mervärden. Under turnén planerar vi att besöka ett antal universitet/institutioner, konferenser och liknande sammankomster. Ta möjligheten att diskutera forskningsmöjligheter inom infrastrukturen med stationsföreståndare och aktiva forskare.

Frågor? Kontaka SITES föreståndare Stefan Bertilson.

Vi kommer gärna till er!

Passar vi in i er höstkalender? Då gör vi gärna ett turnéstopp hos er. Om möjligt i samband med något större event där vi, forskare och stationsföreståndare skulle kunna delta och prata med forskare om SITES.

Kommande turnéstopp

Vi letar just nu efter ett datum för att besöka Göteborgs universitet och Linnéuniveristetet, mer info kommer.

Välkomna!

Besökta turnéstopp

18 Oktober 2016, BECC årsmöte, Varberg
8-9 November 2016,  KBC Days 2016 vid Umeå universitet
16-17 November 2016, Bolin Days 2016 vid Stockholms universitet
2 December 2016, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet.
7-9 Februari 2017, OIKOS nationalla möte, Lund.