SITES_bård 160701-4

SÖKES: Biträdande föreståndare för SITES

Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2018!

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-3322
 

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 100 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Institutionen tillhör SLU:s Mark-Vatten-Miljö-kluster kompetenscentrum för processer på landskapsnivå. Bredden på expertisen bland de 300 anställda inom klustret, i kombination med en väl utvecklad infrastruktur, skapar en unik plattform för högkvalitativ forskning och miljöanalys.

Arbetsuppgifter
Att bistå föreståndaren i den vetenskapliga och operativa ledningen av SITES enligt riktlinjer som fastställs av styrelsen. Den biträdande föreståndaren kommer att ha särskilt ansvar för intern kommunikation inom infrastrukturen (mellan sekretariat och forskningsstationer) samt infrastrukturens datahantering. Sistnämnda uppgift innebär ett nära samarbete med dataansvarig personal på forskningsstationerna och den personal som utvecklar och driftsätter SITES dataportal. Den biträdande föreståndaren kommer även att arbeta aktivt med samordning av extern kommunikation via hemsidan (www.fieldsites.se).
Tjänsten utlyses initialt för en period av två år med ev. möjlighet till förlängning. Uppdraget omfattar 60-100 % av en heltidstjänst och kan kombineras med egen forskning, undervisning eller annan verksamhet. Den biträdande förståndaren kommer att ingå i sekretariatet och vara organisatoriskt placerad vid Institutionen för Vatten och Miljö (SLU Uppsala) men anställningens fysisk placering och tjänstens omfattning är flexibel och enligt ö.k.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom ekosystem-forskning och/eller miljöövervakning samt betydande kompetens inom storskalig datahantering. Doktorsexamen inom ett forskningsområde av relevans för SITES är starkt meriterande och detsamma gäller tidigare erfarenhet av arbete med forskningsinfrastruktur. Som person bör du vara strukturerad och ha god förmåga att uttrycka dig I tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

För mer information läs här eller kontakta SITES föreståndare Stefan Bertilsson, Professor (018-673153, 070-1679034, fornamn.efternamn@slu.se)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Senaste ansökningsdag

10 oktober

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Placering

Någon av SLUs orter/ forskningsstationer eller SITES forskningsstationer.

Omfattning

60-100%

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning två år med ev. möjlighet till förlängning.

Inkom med din ansökan!

Skicka in din ansökan via denna länk