SITES_bård 160701-4

RÖBÄCKSDALEN FORSKNINGSSTATION

Röbäcksdalen forskningsstation ligger i Umeå, i det norrländska kustlandet. Forskningsstationen har funnits i snart 60 år och inkluderar jordar som lämpar sig väl för odling och en forskningsladugård med ca 120 mjölkkor. Eftersom forskningsstationen är placerad ca 2 km från Umeå centrum är det lätt att ta sig dit med flyg, buss och tåg. För boende finns det många hotell att välja på inom 0.5- 3 km radie från stationen.

På Röbäcksdalen forskningsstation erbjuds möjlighet att utöva fältforskning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap, husdjursvetenskap, biologi, agroekologi, markvetenskap och miljövetenskap. Stationen erbjuder även expertis inom agroekologisk fältforskning, tillgång till mark, personal, basdata om mark och klimat, verkstad, maskiner och mätutrustning, grovlabb inklusive torkskåp och kvarnar samt skrivplatser. Det finns även möjlighet att utnyttja de långsiktiga försöken genom att ta del tidigare resultat eller för att ta egna prov. Ladugården är utrustad med mätinstrument för att kontinuerligt mäta foderkonsumtion, vikt, mjölkproduktion och växthusgaser från mjölkkorna.

För tillgång till mätdata och observationer från mätprogram, kontakta stationsföreståndaren eller undersök Röbäcksdalens basprogram av mätparametrar (PDF) och beskrivning av långsiktiga försök.

Röbäcksdalen ingår i SITES infrastrukturer SITES Water och SITES Spectral.

Röbäcksdalens stations egen hemsida finner du här.
Länk till att besöka stationen hittar du här.

Stationsföreståndare
Johanna Wallsten

Latitud: 63.81083
Longitud: 20.24199
Klimatzon: boreal

Antal laboratorier: 1
Antal sängplatser:
<5 km avstånd till vandrarhem och hotell samt Umeå stadskärna

Kontakta stationsföreståndaren
Johanna.Wallsten@slu.se