background_mobile_2

SITES NYHETSBREV FEBRUARI 2020

På SITES dataportal har många nya dataset publicerats de senaste veckorna. Framförallt har en stor mängd väderdata från och omkring Tarfala forskningsstation tillkommit.

Ni hittar portalen här!

MESOKOSMER ÖPPNA FÖR ANVÄNDNING


Mesokosmerna inom AquaNet, som finns tillgängliga på fem av SITES stationer, står öppna för alla forskare att använda sig av efter ansökan.

Ansökningar för användning under säsongen 2020 ska vara inne redan 21 februari, men om kapacitet finns ledig tas ansökningar emot även senare.   Sprid gärna detta i era egna nätverk.

Läs mer och ansök här.

SITES-WORKSHOP PÅ RÖBÄCKSDALEN

På Röbäcksdalen genomfördes en SITES-workshop för alla som jobbar med SITES på stationen. Dagen var uppdelad i två delar; en del där all verksamhet och budget presenterades och en del där verksamheten diskuterades utifrån hur vi kan bli bättre, vad vi ska satsa på i framtiden och vilka mål vi ska ha för vårt SITES-arbete under 2020.

LIFEPLAN

LIFEPLAN är ett sexårigt forskningsprojekt med syfte att öka dataunderlaget och förståelsen för dynamiken i den globala biodiversiteten.  Just nu håller ett nätverk av provtagninsplatser på att formeras och flera av SITES stationer kommer att ingå. LIFEPLAN drivs bl.a. från SLU och är finansierat av European Research Council.

Läs mer om LIFEPLAN här. 

WORKSHOP OM VÄXTHUSGASMÄTNINGAR PÅ ERKEN

Den 23-24 april kommer en intern workshop med fokus på flödeskammar-provtagningen av växthusgaser inom SITES Water att hållas på Erkenlaboratoriet. Målen för denna workshop är att presentera och diskutera utveckling och förändringar av programmets samordning och utbyta praktiska erfarenheter om provtagningen. Ett tidigt informationsmeddelande har spridits till potentiella deltagare, men kontakta SITES-sekretariatet om du känner att du borde vara inbjuden.

Tarfala Forskningsstation söker hantlangare och kökspersonal till sommarsäsongen 2020.

Läs mer och ansök här: Kökspersonal respektive hantlangare