background_mobile_2

SITES NYHETSBREV APRIL 2020


Hej all personal inom SITES!

Denna vår liknar ingen annan. Corona-krisen påverkar oss alla. För SITES och verksamheten vid stationera innebär detta en extra utmaning med behov att lägga om planering, hantera osäkerheten om kommande projekt och upprätthålla löpande mätningar. För att underlätta detta arbete har SITES styrgrupp i ett brev till SITES huvudmän bett om att verksamheten vid stationerna prioriteras i deras planering och ev. disponering av resurser. Det europeiska nätverket eLTER har också i ett uttalande påtalat hur corona-pandemin visar på forskningsinfrastrukturernas betydelse för insamlandet av för samhället viktiga miljödata. 
 
Med en betydande ovisshet går vi nu in i  högsäsongen för stationernas fältaktiviteter och jag vill redan nu tacka er alla för det arbete ni gör i dessa utmanande tider.     

Stefan Bertilsson
Föreståndare SITES

SITES ÅRSRAPPORT

SITES årsrapport för 2019 är nu färdigställd och publicerad.

Totalt genomfördes 515 forskningsprojekt som totalt nyttjade 16 831 användardagar (46 år).

Fler nyckeltal finns i illustrationen och så klart i årsrapporten.

ELBILAR OCH LADDSTOLPAR

Flera av SITES stationer har erhållit medel ur SLU:s klimatfond för att elektrifiera transporter på stationerna. Asa och Svartberget har fått bidrag för elbil och laddstolpar, Grimsö för laddstolpar och Lönnstorp har fått bidrag för inköp av eldriven skåpbil. SLU:s klimatfond finansieras genom att varje tjänsteresa med flyg belastas med en avgift.

SITES-KONFERENS I NOVEMBER 2020

Skriv upp datumet! 3-4 november (lunch till lunch) planeras för en
SITES-konferens i Sigtuna.

Programmet kommer dels att vara inriktat på den forskning som SITES möjliggör och ta sikte på forskningsinriktningen för nästa finansieringsperiod, dels inriktat på workshops inom särskilda teman centrala för oss som arbetar med SITES.

Mer information kommer.

MISSA INTE SITES PÅ FACEBOOK OCH TWITTER!

SITES facebooksida publiceras nyheter och bilder från verksamheten. Titta gärna in, gilla och dela.

SITES twitterkonto är sammankopplat med föreståndaren Stefan Bertilssons personliga twitter.

ÅTERVÄTNING I SKOGARYD

Ett projekt i Skogaryd kring hur myrmarker påverkar växthusgasflöden har fått mycket medial uppmärksamhet. En återvätning av tidigare utdikad myrmark har genomförts och gasflödena kommer att studeras under flera år.

Läs mer under SITES nyheter och lyssna på Sveriges Radios reportage.

TACKA SITES


Totalt rapporterades 204 sakkunniggranskade artiklar från SITES under 2019. Endast en liten del av dessa har nämnt SITES i acknowledgement. En standardfras som kan användas och anpassas är:
 
”We acknowledge Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) for provisioning of [facilities /experimental support/ data etc ]. SITES receives funding through the Swedish Research Council under the grant no 2017-00635."
 
För att underlätta sökningar i databaser är det viktigt att skriva ut förkortningen för SITES.

MÅNADENS DATASET

Över trettio år av meteorologiska data från Malmaön nära Erkenlaboratoriet finns nu tillgängliga på SITES dataportal. 

Se vidare data här