background_mobile_2

Åtgärder med anledning av Corona-krisen

SITES forskningsstationer har med anledning det nya corona-viruset vidtagit åtgärder för att minimera spridning och risk för att personalen blir sjuk.

Åtgärderna varierar mellan stationerna. Kontakta respektive station för ev. restriktioner för besök och annan påverkan på verksamheten. 

SITES och huvudmännen för forskningsstationerna kommer att prioritera datainsamling för att upprätthålla de långsiktiga övervakningsprogrammen.