SITES_bård 160701-4

Kontakta oss

Hittar du information eller personuppgifter om dig på SITES hemsida som du inte samtyckt till och vill att de ska tas bort kontakta info@fieldsites.se så ordnar vi det.  

Sekretariat

Stefan Bertilsson
Föreståndare

Anders Lindroth, SITES föreståndare

stefan.bertilsson@slu.se
Telefon: 070-167 90 34

Ulf Jonsell
Biträdande föreståndare

Anders Lindroth, SITES föreståndare

ulf.jonsell@slu.se
Telefon: 073 - 085 71 45

Holger Villwock
Projektkoordinator

Boel Åström, SITES sekreterare

holger.villwock@slu.se
Telefon: 018 673004

Hélène Hagerman
Kommunikatör

Magnus Mossberg, SITES systemvetare
Helene.Hagerman@
trossa.se

Telefon: 0730-75 57 59

Birgitta Olandersson
Ekonom

birgitta.olandersson@slu.se
Telefon: 018-673111

SITES stationsföreståndare

Abisko
Magnus Augner

Magnus Augner, Stationsföreståndare för Abisko

Asa
Martin Ahlström

Martin Ahlström, Stationsföreståndare för Asa

Erken
Silke Langenheder

Silke Langenheder, Stationsföreståndare för Erken

Grimsö
Gunnar Jansson

Gunnar Jansson, Stationsföreståndare för Grimsö

Lönnstorp
Johannes Albertsson

Erik Steen Jensen, Stationsföreståndare för Lönnstorp

Röbäcksdalen
Johanna Wallsten

Johanna Wallsten, Sationsföreståndare för Röbäcksdalen. Foto av Chelsea Parsons.

Skogaryd
Leif Klemedtsson

Leif Klemedtsson, Stationsföreståndare för Skogaryd

Svartberget
Charlotta Erefur

Tomas Lundmark, Stationsföreståndare för Svartberget

Tarfala
Gunhild Ninis Rosqvist

Gunhild Ninis Rosqvist, Stationsföreståndare för Tarfala

gunhild.rosqvist@
natgeo.su.se 
​​​​​​​

Koodinatorer för SITES tematiska program

SITES Water
Leif Klemedtsson

Leif Klemedtsson, Coordinator SITES Water

SITES AquaNet
Silke Langenheder

Silke Langenheder,Coordinator SITES AquaNet

SITES Spectral
Lars Eklundh

Lars Eklundh, Coordinator SITES Spectral

Associerade stationer stationsföreståndare

Bolmen 
Juha Rankinen

Leif Klemedtsson, Coordinator SITES Water