SITES_bård 2020__mobile3

TARFALA FORSKNINGSSTATION

Tarfala forskningsstation är belägen på 1130 m ö h i Kebnekaisefjällen. Tarfaladalen utgörs av en typisk subarktisk högalpin miljö och Storglaciären är en av de mest studerade glaciärerna i världen. Här bedrivs forskning och miljöövervakning om klimat, glaciärer, hydrologi och ekosystem.

Vi välkomnar forskare och akademiska kurser från olika ämnesområden och lärosäten, akademiska workshops och möten, samt studiebesök från grund- och gymnasieskolor

Stationen erbjuder mat & logi, bastu, föreläsningssal, välutrustad verkstad samt möjlighet till telefoni och internetuppkoppling via GSM. Tarfala forskningsstation hålls öppen från början av mars till början av maj, samt mellan slutet av juni och mitten av september.

För tillgång till mätdata och observationer från mätprogram, kontakta stationsföreståndaren eller undersök Tarfalas basprogram och hämta data i Bolincentret (länk till extern hemsida)

Tarfala ingår i SITES infrastrukturer SITES Water och SITES Spectral

Tarfala forskningsstations egen hemsida finner du här.

"Genom att medverka i SITES kan Tarfala utveckla miljöövervakning
och stötta ny ekosystemforskning i högfjällsmiljön och göra data mer tillgängliga"

Stationsföreståndare
Gunhild Rosqvist

Latitud: 67º55’N
Longitud: 18º35’E 
Stationens altitud: 1130 m.ö.h.
Min altitud: 700 m.ö.h.
Max altitud: 2097 m.ö.h.
Klimatzon: subarktisk

Antal laboratorier: 2
Antal sängplatser: 36

Kontakta stationsföreståndaren
gunhild.rosqvist@natgeo.su.se