background_mobile_2

Skogaryds forskningsstation

Skogaryds forskningsstation (SRC)

Skogaryd forskningsstation ligger ca 10 mil norr om Göteborg och hyser flera miljöer inklusive myrar, skogar i olika tillväxtskeden, sjöar och vattendrag. Forskningsstationen är relativt nyetablerad och håller hög internationell standard. Här bedrivs en mängd olika forskningsverksamheter, alltifrån observationer och miljöövervakning till högteknologiska experiment i bördig granskog, myr och sjö.

Stationen skapades för att belysa växthusgaser utsläpp från dränerade organiska skogsmarker. Stationen erbjuder forskningsmöjligheter i fält med fokus på områdesvisa installationer.

Forskare erbjuds stöd med logistik för fältarbete, avancerad övervakning av materiaflöde, abiotiska och biotiska variabler, samt logi, kontor och undervisning. Stationen erbjuder också hjälp av teknisk personal (fälttekniker, laboratorie-assistent och två forskningsingenjörer), som är väl erfarna på de flesta mätsystem och sensorer, flödessystem (Eddy kovarians, lasersystem, automatiskt kammarsystem), strömflödessystem och marin utrustning för sjö.

Institutionen för geovetenskaper, som stationen tillhör, har två verkstäder för respektive trä- och plastarbete och elektriska renoveringsarbeten. Dessutom erbjuder en närliggande gård en avancerad verkstad som kan användas för reparationer av fältutrustning.

Övervakning och data
Skogaryd ingår i SITES infrastrukturer SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.


Officiell webbplats

Stationsföreståndare
Tobias Rütting
tobias.rutting@gvc.gu.se

Fakta
Ekossytem

Skog, sjöar och vattendrag, våtmarker
Klimat
Hemiborealt
Årlig medeltemperatur: 6,2 °C
Öppet
Året om
Organisation

Göteborgs universitet
Latitud och longitud
58.3738 N, 12.1648 E
Höjd över havet
79 m