background_mobile_2

Lönnstorp forskningsstation

Lönnstorp Research Station. Photo: Pekka Kurpa.
Lönnstorp Research Station. Photo: Pekka Kurpa.

Lönnstorp forskningsstation (LON)

Lönnstorps forskningsstation ligger i sydvästra delen av Skåne och är inriktad på studier av odlingssystemsekologi. I verksamheten ingår 60 ha konventionellt odlad mark, i anslutning till stationen, och 18 ha certifierad ekologiskt odlad areal på Alnarps campusområde. Lönnstorp erbjuder forskningsmöjligheter inom ekologi, agronomi, miljövetenskap och agroekologi.  

Forskningen vid Lönnstorp fokuserar på design, hållbar utveckling och utvärdering av agroekosystem, i konventionell och ekologisk odling. På stationen bedrivs forskning i både kortare och mer långsiktiga försök om exempelvis diversifiering av odlingssystem, reducerad jordbearbetning, bioenergigrödor, växthusgasemissioner och biogeokemi i agroekosystem.

SAFE
Fältfaciliteten ("The SITES Agroecological Field Experiment") för forskning om framtida odlingssystem finns på Lönnstorp. Faciliteten kan nyttjas för många typer av studier, inom exempelvis växt- och markekologi, biogeokemi och agroekologi, och det kommer att finnas möjligheter att förlägga mindre experiment inom faciliteten.


Övervakning och data
Lönnstorp ingår i SITES infrastruktur SITES Spectral.


Officiell webbplats och sociala medier

Stationsföreståndare

Johannes Albertsson
johannes.albertsson@slu.se

Fakta
Ekosystem
Jordbruk
Klimat
Tempererat
Årlig medeltemperatur: 5,5 °C
Öppet
Året om
Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet
Latitud och longitud
55.6691 N, 13.1027 E
Höjd över havet
18 m