background_mobile_2

LÖNNSTORP FORSKNINGSSTATION

Lönnstorps forskningsstation ligger i sydvästra delen av Skåne och är inriktad på studier av odlingssystemsekologi. I verksamheten ingår 60 ha konventionellt odlad mark, i anslutning till stationen, och 18 ha certifierad ekologiskt odlad areal på Alnarps campusområde. Lönnstorp erbjuder forskningsmöjligheter inom ekologi, agronomi, miljövetenskap och agroekologi.  

Forskningen vid Lönnstorp fokuserar på design, hållbar utveckling och utvärdering av agroekosystem, i konventionell och ekologisk odling. På stationen bedrivs forskning i både kortare och mer långsiktiga försök om exempelvis diversifiering av odlingssystem, reducerad jordbearbetning, bioenergigrödor, växthusgasemissioner och biogeokemi i agroekosystem.

Den nya fältfaciliteten ("The SITES Agroecological Field Experiment") för forskning om framtida odlingssystem finns på Lönnstorp. Faciliteten kan nyttjas för många typer av studier, inom exempelvis växt- och markekologi, biogeokemi och agroekologi, och det kommer att finnas möjligheter att förlägga mindre experiment inom faciliteten. Läs mer om SAFE här (på engelska).

Se Lönnstorps infrastruktur och pågående försök i den interaktiva kartan.

Lönnstorp ingår i SITES infrastruktur SITES Spectral.

Lönnstorps forskningsstations egen hemsida finner du här.

Stationsföreståndare
Johannes Albertsson

Latitud: 55.66917
Longitud: 13.10270
Klimatzon: fuktigt kontinentalt klimat, nemoral

Antal laboratorier: 1
Antal sängplatser: <10 km avstånd till vandrarhem och hotell

Kontakta Lönnstorp
johannes.albertsson@slu.se