SITES_bård 2020__mobile3

ERKENLABORATORIET

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar. Stationen deltar i ett flertal forskningsprojekt som undersöker effekter av klimatändringar på sjöekosystem. Dessutom utförs experimentell verksamhet i form av t.ex. inslutningsförsök i så kallade mesokosmer.

Gästforskare erbjuds data från det omfattande miljöövervakningsprogrammet för sjön Erken, möjligheten att utföra experiment i och kring Erken samt tekniskt stöd för olika sensorbaserade mätningar och analyser i laboratoriet (vatten- och sedimentkemi, analys av växt- och djurplankton). Erkenlaboratoriet erbjuder även boende samt undervisningssal.

För tillgång till mätdata och observationer från mätprogram, kontakta stationsföreståndaren eller undersök Erkens basprogram av mätvariabler och provpunkter.

Erken ingår i SITES infrastrukturer SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Erkenlaboratoriets egen hemsida finner du här.

Stationsföreståndare
Silke Langenheder

Latitud: 59,83653
Longitud: 18,64212
Klimatzon: hemiboreal

Antal laboratorier: 3
Antal sängplatser: 95 (50 vintertid)

Kontakta stationsföreståndaren

silke.langenheder@ebc.uu.se