background_mobile_2

Erkenlaboratoriet

Erken och en av byggnaderna tillhörande Erkenlaboratoriet.
Erken och en av byggnaderna tillhörande Erkenlaboratoriet.

Erkenlaboratoriet (ERK)

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar. Stationen deltar i ett flertal forskningsprojekt som undersöker effekter av klimatändringar på sjöekosystem. Dessutom utförs experimentell verksamhet i form av till exempel inslutningsförsök i så kallade mesokosmer.

Gästforskare erbjuds data från det omfattande miljöövervakningsprogrammet för sjön Erken, möjligheten att utföra experiment i och kring Erken samt tekniskt stöd för olika sensorbaserade mätningar och analyser i laboratoriet (vatten- och sedimentkemi, analys av växt- och djurplankton).

Erkenlaboratoriet erbjuder även boende samt undervisningssal.

Övervakning och data

 

Officiell webbplats
Erkenlaboratoriets webbplats hos Uppsala universitet.

Stationsföreståndare
Silke Langenheder
silke.langenheder@ebc.uu.se

Fakta
Ekosystem
Sjöar och vattendrag
Klimat

Hemiborealt
Årlig medeltemperatur: 5,7 °C
Öppet

Året om
Oranisation
Uppsala universitet
Latitud och longitud
59.8350 N, 18.6327 E
Höjd över havet
18 m