background_mobile_2

2019 > 12

SITES AquaNET välkomnar ansökningar för nya experiment under 2020.

SITES AquaNET erbjuder standardiserade mesokosmer utrustade med sensorsystem i fem sjöar i Sverige och kan användas för experiment i en eller fler sjöar belägna längs en geografisk och klimatisk gradient.

Deadline for ansökningar är den 21 februari 2020 och mer information om infrastrukturen och ansökningsförfarandet hittas här.

Fotograf: Niels Aagaard Jakobsen

I samband med den planerade gödslingen av unga granbestånd i Asa tillväxtpark våren 2020, har vi i november insamlat grenar från bestånden. Detta görs för att kunna fastställa den optimala kompositionen av näringsämnen i den gödsel som vi använder. Grenarna klipps upp i bitar och torkas i ca ett dygn. Därefter insamlas de torkade granbarren och skickas på analys.

Vi började med att gödsla de första områdena (31ha) i 2012. I 2020 kommer vi att gödsla ca 90 ha fördelat på 17 bestånd. Föremålet med gödslingen är att öka produktionen på gran och på det viset få ner omloppstiden.

Fotograf: Niels Aagaard Jakobsen

Fotograf: Gunhild Rosqvist

Väderdata från SITES Tarfalas automatiska väderstationer används i forskning med syfte att förstå hur renskötseln påverkas av klimatförändringar. Forskningen görs i samarbete med renskötare från Laevas sameby.

Vädret var i år varmt fram till att första snön började ligga kvar på marken i slutet av september, vilket var ovanligt tidigt. Då marken inte var frusen så smälte först en del av snön för att sedan frysa ihop och bli till ett kompakt isigt lager ovanpå marken. Detta ledde i sin tur till att renarnas föda blev otillgänglig och i jakten på annan föda spreds de geografiskt. Detta har försvårat insamlingen av renarna inför indelningen i vinterbetesgrupper och renskötarna kämpar fortfarande för att få ihop sina renar och föra dem till vinterbeteslanden öster om Kiruna.

Bild 1. ​Kurvorna visar på temperatur (röd) and snödjupsdata (blå), insamlad från en av SITES Tarfalas automatiska väderstation placerad i Laevasvaggi.
 

2019 > 12

SITES AquaNET välkomnar ansökningar för nya experiment under 2020.

SITES AquaNET erbjuder standardiserade mesokosmer utrustade med sensorsystem i fem sjöar i Sverige och kan användas för experiment i en eller fler sjöar belägna längs en geografisk och klimatisk gradient.

Deadline for ansökningar är den 21 februari 2020 och mer information om infrastrukturen och ansökningsförfarandet hittas här.

Fotograf: Niels Aagaard Jakobsen

I samband med den planerade gödslingen av unga granbestånd i Asa tillväxtpark våren 2020, har vi i november insamlat grenar från bestånden. Detta görs för att kunna fastställa den optimala kompositionen av näringsämnen i den gödsel som vi använder. Grenarna klipps upp i bitar och torkas i ca ett dygn. Därefter insamlas de torkade granbarren och skickas på analys.

Vi började med att gödsla de första områdena (31ha) i 2012. I 2020 kommer vi att gödsla ca 90 ha fördelat på 17 bestånd. Föremålet med gödslingen är att öka produktionen på gran och på det viset få ner omloppstiden.

Fotograf: Niels Aagaard Jakobsen

Fotograf: Gunhild Rosqvist

Väderdata från SITES Tarfalas automatiska väderstationer används i forskning med syfte att förstå hur renskötseln påverkas av klimatförändringar. Forskningen görs i samarbete med renskötare från Laevas sameby.

Vädret var i år varmt fram till att första snön började ligga kvar på marken i slutet av september, vilket var ovanligt tidigt. Då marken inte var frusen så smälte först en del av snön för att sedan frysa ihop och bli till ett kompakt isigt lager ovanpå marken. Detta ledde i sin tur till att renarnas föda blev otillgänglig och i jakten på annan föda spreds de geografiskt. Detta har försvårat insamlingen av renarna inför indelningen i vinterbetesgrupper och renskötarna kämpar fortfarande för att få ihop sina renar och föra dem till vinterbeteslanden öster om Kiruna.

Bild 1. ​Kurvorna visar på temperatur (röd) and snödjupsdata (blå), insamlad från en av SITES Tarfalas automatiska väderstation placerad i Laevasvaggi.
 

Latest News

Archive