background_mobile_2

2019 > 08

Invigning av Biosfärsområde Vindelälven - Juhtadahka. Fotograf: J. Wallsten. Invigning av Biosfärsområde Vindelälven - Juhtadahka. Fotograf: J. Wallsten.

Lördagen den 17 augusti var det invigning av Vindelälvens biosfärområde och SITES var på plats. Beslutet om biosfärsområdet från Unesco kom redan i mitten på juni och invigningen förlades därefter till nationalälvens dag. Vindelälven är en av Sveriges fyra älvar som inte byggts ut för vattenkraft. SITES har två stationer inom biosfärområdet; Svartberget i Vindeln och Röbäcksdalen i Umeå. Charlotta Erefur, parkchef på Svartbergets fältstation och Johanna Wallsten, SITES-föreståndare för Röbäcksdalens forskningsstation var på plats med en monter för att visa på SITES verksamhet. De höll även en halvtimme långt föredrag om SITES och vad infrastrukturen kan erbjuda med fokus på biosfärsområdet.

Videlälven. Fotograf: J. Wallsten. Videlälven. Fotograf: J. Wallsten.
Charlotta Erefur (parkchef på Svartbergets fältsstation) och Johanna Wallsten (SITES-föreståndare på Röbäcksdalens forskningsstation) var på plats för att visa på SITES verksamhet. Fotograf: C. Erefur Charlotta Erefur (parkchef på Svartbergets fältsstation) och Johanna Wallsten (SITES-föreståndare på Röbäcksdalens forskningsstation) var på plats för att visa på SITES verksamhet. Fotograf: C. Erefur

Läs mer om Vindelälvens biosfärområde

Läs mer om befintliga biosfärområden på Unescos hemsida (på engelska)

Äntligen! Efter väldigt mycket byråkrati börjad i förra veckan arbetet med att få internet-fiber till SITES Lönnstorp. Om allt går som det ska så kommer vi få tillgång till snabbare internet i slutet av detta år. Uppgradering kommer troligtvis innebära att fler personer kommer att sitta på Lönnstorp och arbeta vilket med största sannolikhet kommer underlätta kommunikationen mellan forskare och tekniker. Dessutom möjliggör förhoppningsvis ett snabbare internet att vi kan få fler projekt till stationen.

I början av augusti började Eamon Gallagher som försökstekniker på SITES Lönnstorp. Eamon som tidigare jobbat både på Yara AB och Hasselblad kommer mestadels utföra arbetsuppgifter som rör SITES. Bland annat kommer han tillsammans med Ryan Davidson ta hand om insamlingen av spectraldata och se till att SAFE försöket sköts på ett bra sätt.

Under de senaste månaderna har det varit en hel del besök på SITES Lönntorp. Under maj månad besökte ca 75 forskare oss från konferensen ”Is the future perennial”. I juni månad hade vi besök från forskare från både ”Nordic Plant Phenotyping Network” och projektet ”DiverIMPACTS” (totalt över 100 forskare). Vi anordnade också en markkolsdag i juni tillsammans med partnerskap Alnarp där lantbrukare, rådgivare, myndighetspersoner och forskare deltog. SITES Lönnstorp visades också upp på jordbruksmässan Borgeby fältdagar.

Sedan slutet av juli pågår arbetet med att skörda försöken på SITES Lönntorp. Säsongen har även i år varit torr vilket inneburit att vi börjat skörda tidigare än normalt. Trotts detta visar preliminära data att skördarna ser förhållandevis bra ut.

Figur 1. Arbetet med att få internet-fiber till SITES Lönnstorp har startat!

Figur 2. Lars Eklund från Lunds universitet presenterar SITES spectral på SITES Lönnstorp. 

2019 > 08

Invigning av Biosfärsområde Vindelälven - Juhtadahka. Fotograf: J. Wallsten. Invigning av Biosfärsområde Vindelälven - Juhtadahka. Fotograf: J. Wallsten.

Lördagen den 17 augusti var det invigning av Vindelälvens biosfärområde och SITES var på plats. Beslutet om biosfärsområdet från Unesco kom redan i mitten på juni och invigningen förlades därefter till nationalälvens dag. Vindelälven är en av Sveriges fyra älvar som inte byggts ut för vattenkraft. SITES har två stationer inom biosfärområdet; Svartberget i Vindeln och Röbäcksdalen i Umeå. Charlotta Erefur, parkchef på Svartbergets fältstation och Johanna Wallsten, SITES-föreståndare för Röbäcksdalens forskningsstation var på plats med en monter för att visa på SITES verksamhet. De höll även en halvtimme långt föredrag om SITES och vad infrastrukturen kan erbjuda med fokus på biosfärsområdet.

Videlälven. Fotograf: J. Wallsten. Videlälven. Fotograf: J. Wallsten.
Charlotta Erefur (parkchef på Svartbergets fältsstation) och Johanna Wallsten (SITES-föreståndare på Röbäcksdalens forskningsstation) var på plats för att visa på SITES verksamhet. Fotograf: C. Erefur Charlotta Erefur (parkchef på Svartbergets fältsstation) och Johanna Wallsten (SITES-föreståndare på Röbäcksdalens forskningsstation) var på plats för att visa på SITES verksamhet. Fotograf: C. Erefur

Läs mer om Vindelälvens biosfärområde

Läs mer om befintliga biosfärområden på Unescos hemsida (på engelska)

Äntligen! Efter väldigt mycket byråkrati börjad i förra veckan arbetet med att få internet-fiber till SITES Lönnstorp. Om allt går som det ska så kommer vi få tillgång till snabbare internet i slutet av detta år. Uppgradering kommer troligtvis innebära att fler personer kommer att sitta på Lönnstorp och arbeta vilket med största sannolikhet kommer underlätta kommunikationen mellan forskare och tekniker. Dessutom möjliggör förhoppningsvis ett snabbare internet att vi kan få fler projekt till stationen.

I början av augusti började Eamon Gallagher som försökstekniker på SITES Lönnstorp. Eamon som tidigare jobbat både på Yara AB och Hasselblad kommer mestadels utföra arbetsuppgifter som rör SITES. Bland annat kommer han tillsammans med Ryan Davidson ta hand om insamlingen av spectraldata och se till att SAFE försöket sköts på ett bra sätt.

Under de senaste månaderna har det varit en hel del besök på SITES Lönntorp. Under maj månad besökte ca 75 forskare oss från konferensen ”Is the future perennial”. I juni månad hade vi besök från forskare från både ”Nordic Plant Phenotyping Network” och projektet ”DiverIMPACTS” (totalt över 100 forskare). Vi anordnade också en markkolsdag i juni tillsammans med partnerskap Alnarp där lantbrukare, rådgivare, myndighetspersoner och forskare deltog. SITES Lönnstorp visades också upp på jordbruksmässan Borgeby fältdagar.

Sedan slutet av juli pågår arbetet med att skörda försöken på SITES Lönntorp. Säsongen har även i år varit torr vilket inneburit att vi börjat skörda tidigare än normalt. Trotts detta visar preliminära data att skördarna ser förhållandevis bra ut.

Figur 1. Arbetet med att få internet-fiber till SITES Lönnstorp har startat!

Figur 2. Lars Eklund från Lunds universitet presenterar SITES spectral på SITES Lönnstorp. 

Latest News

Archive