background_mobile_2

2019 > 02

Vid Grimsö forskningsstation pågår nu en storskalig ombyggnation av den ladugård som hittills främst inrymt lager, frysrum och fordonsverkstad. Denna utvecklingsmöjlighet, som slutförs i sommar, har varit efterlängtad i flera år och byggnaden kommer att innehålla ny vilthanteringsanläggning, förbättrade möjligheter för provtagning i laboratoriemiljö samt utökat pentry för gäster och studenter. Nya energisnåla frysrum med fördubblat lagringsutrymme jämfört med tidigare finns redan på plats i extern byggnad.

Bild ovan: Här förbereds gjutning av ny bottenplatta och indragning av vatten i den 140 år gamla lagårdsbyggnaden. Foto Gunnar Jansson. 
 

Januari–mars är den viktigaste perioden för Rådjursmärkningen, en av långtidsserierna inom Grimsös viltövervakning. Serien är världsunik i sitt slag avseende tidslängd, startade 1975/76, liksom sannolikt i antal märkta och uppföljda djur. I januari 2019 passerades totalt 1300 märkta rådjur plus att ett flertal djur återfångas varje säsong, vilket ger nya data under individernas livscykel. Dataserien omfattar livshistorieegenskaper, som mått och vikter vid olika åldrar, liksom släktskap mellan djur i flera kontinuerliga generationer, årstids- och utvandringar etc.

Bild: Råbocken ”Millennium”, med fällor i bakgrunden, som 2013 blev det tusende märkta rådjuret inom Grimsö forskningsområde. Foto Linda Höglund.

Under våren, eller rättare sagt så fort snön försvunnit så pass att de flesta vägar blir körbara, introduceras ett par nyheter inom Grimsös monitoring i form av två kameraprojekt. Det ena avser växtfenologi och är en del av satsningen SITES Spectral, och det andra gäller kontinuerlig övervakning vid ett urval av våra 600 provytor för vilt och skogsdata.  

När det gäller fältarbeten bland de externa projekten vid den här tiden på året är det exempelvis även högsäsong för spårning, fångst och märkning av stora rovdjur (varg, lodjur och järv).

Vi vill även passa på att hälsa Eskil Sveinsen välkommen! Vår nye medarbetare Eskil kommer främst att arbeta med service och intendentur för såväl SITES som för övrig verksamhet vid Grimsö.


Hälsningar från Gunnar Jansson,
stationsföreståndare vid Grimsö

Vill ni veta mer om verksamheten på Grimsö,
hör av er till Gunnar på gunnar.jansson@slu.se
 

Föreningen OIKOS, som samlar Sveriges ekologer, genomförde sin årliga konferens vid SLU i Uppsala. Konferensen pågick mellan 5 och 7 februari och erbjöd spännande föredrag, poster-presentationer och intensivt nätverkande. 

SITES representerades av föreståndare Stefan Bertilsson tillsammans med Ulf Grandin och Silke Langenheder (koordinator för SITES AqauNet och förståndare på Erken). Många besökte vår hörna och Stefan, Ulf och Silke hade möjlighet att svara på frågor om SITES samt dela ut SITES populära kalender för 2019. 

Vi tackar OIKOS för tre bra arrangerade dagar med intressanta diskussioner. 

2019 > 02

Vid Grimsö forskningsstation pågår nu en storskalig ombyggnation av den ladugård som hittills främst inrymt lager, frysrum och fordonsverkstad. Denna utvecklingsmöjlighet, som slutförs i sommar, har varit efterlängtad i flera år och byggnaden kommer att innehålla ny vilthanteringsanläggning, förbättrade möjligheter för provtagning i laboratoriemiljö samt utökat pentry för gäster och studenter. Nya energisnåla frysrum med fördubblat lagringsutrymme jämfört med tidigare finns redan på plats i extern byggnad.

Bild ovan: Här förbereds gjutning av ny bottenplatta och indragning av vatten i den 140 år gamla lagårdsbyggnaden. Foto Gunnar Jansson. 
 

Januari–mars är den viktigaste perioden för Rådjursmärkningen, en av långtidsserierna inom Grimsös viltövervakning. Serien är världsunik i sitt slag avseende tidslängd, startade 1975/76, liksom sannolikt i antal märkta och uppföljda djur. I januari 2019 passerades totalt 1300 märkta rådjur plus att ett flertal djur återfångas varje säsong, vilket ger nya data under individernas livscykel. Dataserien omfattar livshistorieegenskaper, som mått och vikter vid olika åldrar, liksom släktskap mellan djur i flera kontinuerliga generationer, årstids- och utvandringar etc.

Bild: Råbocken ”Millennium”, med fällor i bakgrunden, som 2013 blev det tusende märkta rådjuret inom Grimsö forskningsområde. Foto Linda Höglund.

Under våren, eller rättare sagt så fort snön försvunnit så pass att de flesta vägar blir körbara, introduceras ett par nyheter inom Grimsös monitoring i form av två kameraprojekt. Det ena avser växtfenologi och är en del av satsningen SITES Spectral, och det andra gäller kontinuerlig övervakning vid ett urval av våra 600 provytor för vilt och skogsdata.  

När det gäller fältarbeten bland de externa projekten vid den här tiden på året är det exempelvis även högsäsong för spårning, fångst och märkning av stora rovdjur (varg, lodjur och järv).

Vi vill även passa på att hälsa Eskil Sveinsen välkommen! Vår nye medarbetare Eskil kommer främst att arbeta med service och intendentur för såväl SITES som för övrig verksamhet vid Grimsö.


Hälsningar från Gunnar Jansson,
stationsföreståndare vid Grimsö

Vill ni veta mer om verksamheten på Grimsö,
hör av er till Gunnar på gunnar.jansson@slu.se
 

Föreningen OIKOS, som samlar Sveriges ekologer, genomförde sin årliga konferens vid SLU i Uppsala. Konferensen pågick mellan 5 och 7 februari och erbjöd spännande föredrag, poster-presentationer och intensivt nätverkande. 

SITES representerades av föreståndare Stefan Bertilsson tillsammans med Ulf Grandin och Silke Langenheder (koordinator för SITES AqauNet och förståndare på Erken). Många besökte vår hörna och Stefan, Ulf och Silke hade möjlighet att svara på frågor om SITES samt dela ut SITES populära kalender för 2019. 

Vi tackar OIKOS för tre bra arrangerade dagar med intressanta diskussioner. 

Latest News

Archive