background_mobile_2

2018 > 12

Vi välkomnar Ulf Grandin till SITES sekretariat, där han från januari 2019 kommer att arbeta 10% med SITES internationalisering kopplat till LTER Europe. 

Ulf Grandin är växtekolog och jobbar med forskning, miljöanalys och undervisning vid institutionen för vatten och miljö på SLU. Arbetet handlar mycket om storskalig och långsiktig dynamik och förändringar hos vegetation på land, främst skogsmark, kopplat till de internationella nätverken ICP Integrated Monitoring (ICP-IM) som är effektövervakning under luftvårdskonventionen (CLRTAP), och LTER Europe. Ulf är ordförande i internationella ICP-IM, och koordinator för LTER Sweden och därmed Sveriges representant och under några år även vice ordförande i LTER Europe. 
 

Vi har glädjen att välkomna Ulf Jonsell till SITES. Den 1 februari 2019 tillträder Ulf tjänsten som SITES biträdande föreståndare.
 
Ulf är disputerad inom geovetenskap och kommer närmast från en tjänst vid Vetenskapsrådet och dessförinnan från Polarforskningssekretariatet där han arbetat med att skapa förutsättningar för forskningsprojekt och forsknings-samarbeten. En viktig del i detta arbete har varit att tillgängliggöra data och publikationer från fältbaserad forskning vilket vi ser som en oerhört värdefull erfarenhet för SITES verksamhet.

2018 > 12

Vi välkomnar Ulf Grandin till SITES sekretariat, där han från januari 2019 kommer att arbeta 10% med SITES internationalisering kopplat till LTER Europe. 

Ulf Grandin är växtekolog och jobbar med forskning, miljöanalys och undervisning vid institutionen för vatten och miljö på SLU. Arbetet handlar mycket om storskalig och långsiktig dynamik och förändringar hos vegetation på land, främst skogsmark, kopplat till de internationella nätverken ICP Integrated Monitoring (ICP-IM) som är effektövervakning under luftvårdskonventionen (CLRTAP), och LTER Europe. Ulf är ordförande i internationella ICP-IM, och koordinator för LTER Sweden och därmed Sveriges representant och under några år även vice ordförande i LTER Europe. 
 

Vi har glädjen att välkomna Ulf Jonsell till SITES. Den 1 februari 2019 tillträder Ulf tjänsten som SITES biträdande föreståndare.
 
Ulf är disputerad inom geovetenskap och kommer närmast från en tjänst vid Vetenskapsrådet och dessförinnan från Polarforskningssekretariatet där han arbetat med att skapa förutsättningar för forskningsprojekt och forsknings-samarbeten. En viktig del i detta arbete har varit att tillgängliggöra data och publikationer från fältbaserad forskning vilket vi ser som en oerhört värdefull erfarenhet för SITES verksamhet.

Latest News

Archive