background_mobile_2

2017 > 06

Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Abisko Naturvetenskapliga station med partners invigde i dag Nuolja forskningsstig – ett medborgarforskningsprojekt där turister i Abisko kan medverka i arktisk klimatforskning genom att identifiera växter och registrera dem med hjälp av sin mobil.
– Det har varit en mycket lyckad dag! Särskilt kul var det att ättlingar till Thore C. E. Fries, botanikern som undersökte samma område för 100 år sedan fanns bland våra gäster. Vi fick höra att botanikintresset gått i arv till de båda bröderna Claes och Anders, säger Keith Larson, projektledare och forskare på CIRC vid Umeå universitet.
Projektledare Keith Larson med studenterna Hannah Rosenzweig och Lara Schmitt som jobbat med stigen, Anders Fries och Claes Fries. I bakgrunden fjället Nuolja. Foto: Ingrid Söderbergh
Projektledare Keith Larson med studenterna Hannah Rosenzweig och Lara Schmitt som jobbat med stigen, Anders Fries och Claes Fries. I bakgrunden fjället Nuolja. Foto: Ingrid Söderbergh
Linda-Maria Mårtensson och Erik Steen-Jensen har intervjuats av Sveriges Radios P4 Malmöhus.

Linda-Maria Mårtensson berättar om SAFE och SITES Spectral, den nya anläggningen med olika agroekosystem t.ex. perennt vete och rader med äppleträd och ger exempel på hur mätprogram kopplas an till den fenologiska utvecklingen av grödorna.
Lyssna och läs om Sveriges Radios inslag om Här testas framtidens växtodling här.

Erik Steen-Jensen berättar om odlingen av ekologiska linser i Sverige. Sedan efterfrågan av andra typer av proteinkällor ökat de senaste åren pågår samtidigt ett samarbete med odlare och forskare på Lönnstorp för att kunna skörda ekologiska linser. Plantorna är relativt små och har svårt att konkurrera med ogräs, därför samodlas de t.ex. med havre. Även om plantan är liten är den en nyttogörare, eftersom de fixerar kväve i marken.
Lyssna och läs om Sveriges Radios inslag om På SLU i Alnarp odlas framtidens grödor här.
Samodling av linser och havre på Lönnstorp. Foto från Sveriges Radios hemsida, fotad av Malin Thelin.
Samodling av linser och havre på Lönnstorp. Foto från Sveriges Radios hemsida, fotad av Malin Thelin.
Nu i juni besökte Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning Röbäcksdalen, där bland annat SITES presenterades.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning som administreras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Stiftelsens huvudsaklig uppgift är att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.
Kommer du vandra i Abisko i sommar, då kan du vara del i ett medborgarforskningsprojekt som kommer att observera och följa växters fenologiska utveckling längst sluttningen på berget Nuolja.

För 100 år sedan gjorde botanisten och föregångaren Thore C. E. Fries samma sak och noterade datum för snösmältningen och följde utvecklingen av 150 växtarter. Det finns fortfarande snö på sluttningen men den smälter väldigt fort nu i juni och många växter har börjat utveckla knoppar och löv.
 
Intresserade av att delta i forskningsprojektet uppmanas kontakta projektledare Keith Larsson på AbiskoCitizenScience@gmail.com.
 
Forskningsstigen kommer att invigas 27-28 juni under Arktiska dagar i Abisko samtidigt som den digitala applikationen deltagarna ska använda presenteras.  Mer information om Arktiska dagar i Abisko, finns här.

Keith Larsson som projekteldare berättade om projetket i Västerbottens kuririen 2017-06-01.

2017 > 06

Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Abisko Naturvetenskapliga station med partners invigde i dag Nuolja forskningsstig – ett medborgarforskningsprojekt där turister i Abisko kan medverka i arktisk klimatforskning genom att identifiera växter och registrera dem med hjälp av sin mobil.
– Det har varit en mycket lyckad dag! Särskilt kul var det att ättlingar till Thore C. E. Fries, botanikern som undersökte samma område för 100 år sedan fanns bland våra gäster. Vi fick höra att botanikintresset gått i arv till de båda bröderna Claes och Anders, säger Keith Larson, projektledare och forskare på CIRC vid Umeå universitet.
Projektledare Keith Larson med studenterna Hannah Rosenzweig och Lara Schmitt som jobbat med stigen, Anders Fries och Claes Fries. I bakgrunden fjället Nuolja. Foto: Ingrid Söderbergh
Projektledare Keith Larson med studenterna Hannah Rosenzweig och Lara Schmitt som jobbat med stigen, Anders Fries och Claes Fries. I bakgrunden fjället Nuolja. Foto: Ingrid Söderbergh
Linda-Maria Mårtensson och Erik Steen-Jensen har intervjuats av Sveriges Radios P4 Malmöhus.

Linda-Maria Mårtensson berättar om SAFE och SITES Spectral, den nya anläggningen med olika agroekosystem t.ex. perennt vete och rader med äppleträd och ger exempel på hur mätprogram kopplas an till den fenologiska utvecklingen av grödorna.
Lyssna och läs om Sveriges Radios inslag om Här testas framtidens växtodling här.

Erik Steen-Jensen berättar om odlingen av ekologiska linser i Sverige. Sedan efterfrågan av andra typer av proteinkällor ökat de senaste åren pågår samtidigt ett samarbete med odlare och forskare på Lönnstorp för att kunna skörda ekologiska linser. Plantorna är relativt små och har svårt att konkurrera med ogräs, därför samodlas de t.ex. med havre. Även om plantan är liten är den en nyttogörare, eftersom de fixerar kväve i marken.
Lyssna och läs om Sveriges Radios inslag om På SLU i Alnarp odlas framtidens grödor här.
Samodling av linser och havre på Lönnstorp. Foto från Sveriges Radios hemsida, fotad av Malin Thelin.
Samodling av linser och havre på Lönnstorp. Foto från Sveriges Radios hemsida, fotad av Malin Thelin.
Nu i juni besökte Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning Röbäcksdalen, där bland annat SITES presenterades.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning som administreras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Stiftelsens huvudsaklig uppgift är att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.
Kommer du vandra i Abisko i sommar, då kan du vara del i ett medborgarforskningsprojekt som kommer att observera och följa växters fenologiska utveckling längst sluttningen på berget Nuolja.

För 100 år sedan gjorde botanisten och föregångaren Thore C. E. Fries samma sak och noterade datum för snösmältningen och följde utvecklingen av 150 växtarter. Det finns fortfarande snö på sluttningen men den smälter väldigt fort nu i juni och många växter har börjat utveckla knoppar och löv.
 
Intresserade av att delta i forskningsprojektet uppmanas kontakta projektledare Keith Larsson på AbiskoCitizenScience@gmail.com.
 
Forskningsstigen kommer att invigas 27-28 juni under Arktiska dagar i Abisko samtidigt som den digitala applikationen deltagarna ska använda presenteras.  Mer information om Arktiska dagar i Abisko, finns här.

Keith Larsson som projekteldare berättade om projetket i Västerbottens kuririen 2017-06-01.

Latest News

Archive