background_mobile_2

2017 > 03

Under sista veckan in mars pågår en fyra dagars workshop på Grimsö med titeln; Introduction to conservation conflicts, what they are and why we might need game theories.

Workshopen, med ca 15 deltagare (från 5 olika länder), leds av Steve Redpath som innehar H. M. Konungens professur i miljövetenskap 2016/2017 knuten till institutionen för Ekologi och Grimsö forskningsstation. Steve är verksam vid Grimsö under perioden mars-september i år och kommer i huvudsak fortsätta sin forskning kring konflikter mellan naturvärden/uthållig naturförvaltning och andra mänskliga aktiviteter/behov, ett tema inom vilket han är en av de världsledande.
 
Länk till Steve Redpaths` introduktionsföreläsning till professuren på Ultuna tidigare i år (på engelska).
Steve Redpath under en av workshopdagarna på Grimsö. Foto av Gunnar Jansson.
Steve Redpath under en av workshopdagarna på Grimsö. Foto av Gunnar Jansson.
Inför forskingsexperitionen till Antarktis i december 2017 övar forskarna redan nu på att vistas i liknande miljöer vilket de gör i Abisko. Denna vinterdag bjöd på blåsigt och -5 grader, förhållanden som mycket väl kan jämföras med högsommaren på Antarktis. 

Det är ovärdeligt att få uppleva en liknade miljö innan expeditionen börjar, dels säkerhetsmässigt vad gäller, tansport med skotrar, brandfara och räddning samt att vistas och arbeta på glaciärer. I december 2017 åker forskanrna till den antarkiska högsommaren för att beräkna hur mycket isarna har smält sedan senaste istiden förberedda med erfarenheter de fått genom att vistas i Abisko.

Se inslaget från SVT nyheter Norrbotten här
Foto från SVTs inslag om att forskare övar under tuffa förhållanden i Abisko.
Foto från SVTs inslag om att forskare övar under tuffa förhållanden i Abisko.
Projektets koordinator, Pablo Urrutia Cordero, besökte Asa forskningsstation den 13 februari. Han presenterade planerna och ekonomin för AquaNet under 2017 och diskuterade med personalen i Asa hur genomförandet kan göras här. Vid besöket gjordes även en tur ut på Feresjöns is, för att titta på placeringen av plattformen och diskutera lösningar för kommande installationer som ska ske på plattformen.
Pablo, Martin och Niels vid SITES AquaNet-plattformen i Feresjön, Asa. Foto av Ola Langvall.
Pablo, Martin och Niels vid SITES AquaNet-plattformen i Feresjön, Asa. Foto av Ola Langvall.
Installationerna i Feresjön i Asa för SITES Water har fortskridit under hösten och vintern. När väl flotten där mätstationen ska anläggas var på plats, installerades utrustningen för temperaturprofilmätningen. Sjön är 11,5 m djup på platsen där flotten ligger och temperaturen mäts var 0,5 m över hela djupet. Detta är den enda utrustning som kommer att finnas på plats året runt, medan övrig mätutrustning kommer att finnas på plats under den isfria perioden. Även en mätdamm för flödesmätning och vattenprovtagning har anlagts i Rävabäcken, som är det främsta tillflödet till Feresjön, har anlagts under vintern.
Under de tre vintermånaderna som gått efter starten på temperaturmätningarna den 21 november, har sjön haft tre perioder med is, då vattnet har skiktat sig i en tydlig gradient (se figur), däremellan har isen gått upp, vattnet har rörts om och temperaturen har jämnats ut över hela djupet. Sedan årsskiftet har isen legat permanent på sjön.

2017 > 03

Under sista veckan in mars pågår en fyra dagars workshop på Grimsö med titeln; Introduction to conservation conflicts, what they are and why we might need game theories.

Workshopen, med ca 15 deltagare (från 5 olika länder), leds av Steve Redpath som innehar H. M. Konungens professur i miljövetenskap 2016/2017 knuten till institutionen för Ekologi och Grimsö forskningsstation. Steve är verksam vid Grimsö under perioden mars-september i år och kommer i huvudsak fortsätta sin forskning kring konflikter mellan naturvärden/uthållig naturförvaltning och andra mänskliga aktiviteter/behov, ett tema inom vilket han är en av de världsledande.
 
Länk till Steve Redpaths` introduktionsföreläsning till professuren på Ultuna tidigare i år (på engelska).
Steve Redpath under en av workshopdagarna på Grimsö. Foto av Gunnar Jansson.
Steve Redpath under en av workshopdagarna på Grimsö. Foto av Gunnar Jansson.
Inför forskingsexperitionen till Antarktis i december 2017 övar forskarna redan nu på att vistas i liknande miljöer vilket de gör i Abisko. Denna vinterdag bjöd på blåsigt och -5 grader, förhållanden som mycket väl kan jämföras med högsommaren på Antarktis. 

Det är ovärdeligt att få uppleva en liknade miljö innan expeditionen börjar, dels säkerhetsmässigt vad gäller, tansport med skotrar, brandfara och räddning samt att vistas och arbeta på glaciärer. I december 2017 åker forskanrna till den antarkiska högsommaren för att beräkna hur mycket isarna har smält sedan senaste istiden förberedda med erfarenheter de fått genom att vistas i Abisko.

Se inslaget från SVT nyheter Norrbotten här
Foto från SVTs inslag om att forskare övar under tuffa förhållanden i Abisko.
Foto från SVTs inslag om att forskare övar under tuffa förhållanden i Abisko.
Projektets koordinator, Pablo Urrutia Cordero, besökte Asa forskningsstation den 13 februari. Han presenterade planerna och ekonomin för AquaNet under 2017 och diskuterade med personalen i Asa hur genomförandet kan göras här. Vid besöket gjordes även en tur ut på Feresjöns is, för att titta på placeringen av plattformen och diskutera lösningar för kommande installationer som ska ske på plattformen.
Pablo, Martin och Niels vid SITES AquaNet-plattformen i Feresjön, Asa. Foto av Ola Langvall.
Pablo, Martin och Niels vid SITES AquaNet-plattformen i Feresjön, Asa. Foto av Ola Langvall.
Installationerna i Feresjön i Asa för SITES Water har fortskridit under hösten och vintern. När väl flotten där mätstationen ska anläggas var på plats, installerades utrustningen för temperaturprofilmätningen. Sjön är 11,5 m djup på platsen där flotten ligger och temperaturen mäts var 0,5 m över hela djupet. Detta är den enda utrustning som kommer att finnas på plats året runt, medan övrig mätutrustning kommer att finnas på plats under den isfria perioden. Även en mätdamm för flödesmätning och vattenprovtagning har anlagts i Rävabäcken, som är det främsta tillflödet till Feresjön, har anlagts under vintern.
Under de tre vintermånaderna som gått efter starten på temperaturmätningarna den 21 november, har sjön haft tre perioder med is, då vattnet har skiktat sig i en tydlig gradient (se figur), däremellan har isen gått upp, vattnet har rörts om och temperaturen har jämnats ut över hela djupet. Sedan årsskiftet har isen legat permanent på sjön.

Latest News

Archive