background_mobile_2

2016 > 11

Bolin dagarna 2016 och Tarfalas 70 års jubileum går av stapeln denna vecka på Stockholms universitet. SITES deltar idag tisdag på 70-årsjubileet samt under postersessionen på onsdag. Hela programmet för dagarna finns här.
The Bolin Centre is a multi-disciplinary consortium of over 300 scientists in Sweden that conduct research and graduate education related to the Earth´s climate.

The Bolin Centre focuses on extending and disseminating knowledge about the Earth’s natural climate system, climate variations, climate impacting processes, climate modelling, human impact on the climate and climate impacts on ecosystems, biodiversity and human conditions as well as how society can minimize negative impacts.

The centre was formed in 2006 by Stockholm University, the Swedish Royal Institute of Technology (KTH) and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).
Anders Lindroth, SITES föreståndare, och Maria Ernfors, Lönnstorps stationsföreståndare, deltog i Plant Link Day, där de presenterade infrastrukturen respektive verksamheten på Lönnstorp.
Anders Lindroth presenterar SITES. Foto av Linda-Maria Mårtensson
Anders Lindroth presenterar SITES. Foto av Linda-Maria Mårtensson
PlantLink är ett nätverk inom växtforskning som drivs i samarbetet mellan Lunds univeristet, SLU Alnarp och Region Skåne.

PlantLink vill öka utbytet mellan grundforskning och tillämpad växtforskning med målet att förbättra grödor och livsmedel, och för att möjliggöra produktion av material, medicin och energi från växter på ett hållbart sätt. PlantLink strävar efter att öka och förbättra intresset och kompetensen inom växtforskningsområdet genom utbildning och information.
Maria Ernfors presenterar SITES Lönnstorps möjligheter.  Foto av Linda-Maria Mårtensson
Maria Ernfors presenterar SITES Lönnstorps möjligheter. Foto av Linda-Maria Mårtensson
SITES Lönnstorp forskningsstation presenterar stolt medlemmarna i den nybildade referensgruppen: Kate Scow, professor in markvetenskap och mikrobiell ekologi på University of California i Davis and föreståndare på Russell Ranch Sustainable Agricultural Facility; David Parsons, professor in växtodlingslära på SLU i Umeå; Josef Appell, jordbrukskonsult och tidigare förvaltare på Gårdstånga Nygård; och Göran Bergkvist, docent i växtodlingsvetenskap på SLU i Uppsala. Referensgruppen kommer att vara rådgivande i den vetenskapliga och praktiska utvecklingen av Lönnstorps forskningsstation, inklusive SITES Agroekologiska fältexperiment.
SITES deltog på KBC-dagarna vid Umeå univeristet i november. Under temat vad SITES kan erbjuda dig som forskare guidade Anders Lindroth, Leif Klemedtsson och Tomas Lundmark besökarna genom SITES helhet och uppdrag, de särskilda satsningarna på ny infrastruktur, SITES Water, SITES Spectral och SITES AquaNet samt att de närmast belägna SITES stationerna, Röbäcksdalen och Svartberget fick en mer ingående presentation.

Är du intresserad av att veta vad SITES kan erbjuda dig som forskare, kontakta SITES!
 
Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC är en plattform för samverkan och utbyte för forskare mellan fakulteter och institutioner inom Umeå universitet och SLU.

Hela programmet för KBC dagarna finns här

2016 > 11

Bolin dagarna 2016 och Tarfalas 70 års jubileum går av stapeln denna vecka på Stockholms universitet. SITES deltar idag tisdag på 70-årsjubileet samt under postersessionen på onsdag. Hela programmet för dagarna finns här.
The Bolin Centre is a multi-disciplinary consortium of over 300 scientists in Sweden that conduct research and graduate education related to the Earth´s climate.

The Bolin Centre focuses on extending and disseminating knowledge about the Earth’s natural climate system, climate variations, climate impacting processes, climate modelling, human impact on the climate and climate impacts on ecosystems, biodiversity and human conditions as well as how society can minimize negative impacts.

The centre was formed in 2006 by Stockholm University, the Swedish Royal Institute of Technology (KTH) and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).
Anders Lindroth, SITES föreståndare, och Maria Ernfors, Lönnstorps stationsföreståndare, deltog i Plant Link Day, där de presenterade infrastrukturen respektive verksamheten på Lönnstorp.
Anders Lindroth presenterar SITES. Foto av Linda-Maria Mårtensson
Anders Lindroth presenterar SITES. Foto av Linda-Maria Mårtensson
PlantLink är ett nätverk inom växtforskning som drivs i samarbetet mellan Lunds univeristet, SLU Alnarp och Region Skåne.

PlantLink vill öka utbytet mellan grundforskning och tillämpad växtforskning med målet att förbättra grödor och livsmedel, och för att möjliggöra produktion av material, medicin och energi från växter på ett hållbart sätt. PlantLink strävar efter att öka och förbättra intresset och kompetensen inom växtforskningsområdet genom utbildning och information.
Maria Ernfors presenterar SITES Lönnstorps möjligheter.  Foto av Linda-Maria Mårtensson
Maria Ernfors presenterar SITES Lönnstorps möjligheter. Foto av Linda-Maria Mårtensson
SITES Lönnstorp forskningsstation presenterar stolt medlemmarna i den nybildade referensgruppen: Kate Scow, professor in markvetenskap och mikrobiell ekologi på University of California i Davis and föreståndare på Russell Ranch Sustainable Agricultural Facility; David Parsons, professor in växtodlingslära på SLU i Umeå; Josef Appell, jordbrukskonsult och tidigare förvaltare på Gårdstånga Nygård; och Göran Bergkvist, docent i växtodlingsvetenskap på SLU i Uppsala. Referensgruppen kommer att vara rådgivande i den vetenskapliga och praktiska utvecklingen av Lönnstorps forskningsstation, inklusive SITES Agroekologiska fältexperiment.
SITES deltog på KBC-dagarna vid Umeå univeristet i november. Under temat vad SITES kan erbjuda dig som forskare guidade Anders Lindroth, Leif Klemedtsson och Tomas Lundmark besökarna genom SITES helhet och uppdrag, de särskilda satsningarna på ny infrastruktur, SITES Water, SITES Spectral och SITES AquaNet samt att de närmast belägna SITES stationerna, Röbäcksdalen och Svartberget fick en mer ingående presentation.

Är du intresserad av att veta vad SITES kan erbjuda dig som forskare, kontakta SITES!
 
Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC är en plattform för samverkan och utbyte för forskare mellan fakulteter och institutioner inom Umeå universitet och SLU.

Hela programmet för KBC dagarna finns här

Latest News

Archive