background_mobile_2

2016 > 10

Forskare vid Umeå universitet har fått ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Projektet som heter; ”Climate change induced regime shifts in northern lake ecosystems” ska studera klimatförändringar i nordliga sjöekosystem. Där några av lokalerna som ska studeras finns inom SITES fältstationer i Abisko och Svartberget. 

Det är Jan Karlsson vid Umeå universitet som är huvudsökande, han och hans medsökande har anslagits med 37 miljoner sek under fem år. Medlen kommer användas till att utveckla ekosystemmodeller som kan användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i nordliga regioner.

Sedimentprovtagning i Sorrajärvi. Foto av Alexander Eiler
Sedimentprovtagning i Sorrajärvi. Foto av Alexander Eiler
De fyra SITES stationerna som är med i SITES AquaNet satsningen installerar under hösten flytplattformen som utgör grunden för resursen inom delinfrastrukturen. Först ut var Erken som i mitten av september installerade sin, och som besöktes av deltagarna på SITES AquaNet mötet där i september. Nu har utrustningen levererats till Svartberget och där flera personer arbetat med att bygga ihop strukturen i sjön Stortjärn. På tur står Asa och Skogaryd.

Plattformarna kommer utrustas med de resurser som behövs för de mätningar som ska göras i mesokosmerna under vår och sommar 2017. Utrustningen finns sedan till förfogande för forskare som är intresserade av frågeställningar kopplade till manipulationer av små akvatiska ekosystem. 
SITES Spectral är en av tre gemensamma satsningar som gjorts inom SITES som bygger på att skapa infrastruktur som främjar möjligheter till världsledande forskning. SITES spectral arbetar stationsövergripande och med liknade utrustning för spektrala mätningar. Sensorer och kameror finns på master och mäter in data kopplade till vegetation- och fenologisk utveckling. Till projektet och de stationära mätningarna kopplas drönare utrustade med sensorer och kameror som kan läsa av större områden. Drönarnas data kan användas i kalibrering och modellering av resultaten från de punktmätningar som görs med de stationära spektrala mätningarna. En vidare dimension är att data från SITES Spectral kan användas för att kalibrera satellitdata som kommer från fjärranalys.
Beslutet att ändra namn på satsningen togs på workshoppen 14 oktober, dels för att tydliggöra skillnaderna mellan SITES Spectral och nätverket Nordspec. Utöver diskussioner och information om tekniska utmaningar, kalibrering och beslut kring utrustning gav Kjell Blomgren en inspirationsföreläsning om hur data från SITES Spectral kan användas i forskning och utgöra en resurs inom hans arbete med Svenska fenologiska nätverket.
Inför den kommande ansökan om SITES fortsättning träffades huvudmännen för de organisationer som tillsammans utgör SITES, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Polarforskningssekretariatet och SLU. Mötet diskuterade bland annat SITES tolkning av förutsättningarna för nästa fas samt plan för vidare kontakt i samband med att ansökan tas fram. Huvudmännen gav även konkreta synpunkter på utmaningar och möjligheter med en förlängning.
Jakob Kuttenkeuler och kollegor från KTH i Stockholm har besökt Tarfala. De har med hjälp av en Maribot A.N.K.A som de utvecklat tagit fram en djupkarta över Tarfalasjön.

I samband med denna scanning av sjön monterades den kedja av temperatursensorer som ska ligga i sjön över vintern.

Se en video där de visar hur djupkartan togs fram.
Från filmen om hur djupkartan gjordes.
Från filmen om hur djupkartan gjordes.
Det trettonde Krycklansymposiet lockade över 80 personer att delta i två sessioner om skogsdiken och om skötsel av små vattendrag. På programmet fanns inbjudna talare från Finland och Kanada. Hjalmar Laudon, professor i skogens biogeokemi och ledare av forskning i Krycklan är nöjd med årets symposium.

Krycklan sympoiset arrangeras årligen för att främja nätverkande och samarbete mellan forskare som använde infrastrukturen i Krycklan. Varje år har symposiet ett tema och i år låg fokus på små vattendrag, diken och kantzoner. Krycklan är ett avrinningsområde i Västerbotten som ligger inom Svartbergets forskningsstation, SITES. Strukturen inom Krycklan återfinns i SITES water.

Läs hela artikeln om Krycklansymposiet under Future Forests hemsida

loading...
I början av september hölls The European Society for Agronomy conference, ESA, i Edinburgh där Linda-Maria Mårtensson, biträdande stationsföreståndare på SITES Lönnstorp deltog. Hon presenterade det nyanlagda SITES agroekologiska fältexperimentet på Lönnstorp, SAFE. Presentationen lockade så många deltagare, att nya handouts behövde tryckas upp!”
Samodning av Kernza och Lucern inom SAFE experimentet. Foto av Linda-Maria Mårtensson
Samodning av Kernza och Lucern inom SAFE experimentet. Foto av Linda-Maria Mårtensson

2016 > 10

Forskare vid Umeå universitet har fått ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Projektet som heter; ”Climate change induced regime shifts in northern lake ecosystems” ska studera klimatförändringar i nordliga sjöekosystem. Där några av lokalerna som ska studeras finns inom SITES fältstationer i Abisko och Svartberget. 

Det är Jan Karlsson vid Umeå universitet som är huvudsökande, han och hans medsökande har anslagits med 37 miljoner sek under fem år. Medlen kommer användas till att utveckla ekosystemmodeller som kan användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i nordliga regioner.

Sedimentprovtagning i Sorrajärvi. Foto av Alexander Eiler
Sedimentprovtagning i Sorrajärvi. Foto av Alexander Eiler
De fyra SITES stationerna som är med i SITES AquaNet satsningen installerar under hösten flytplattformen som utgör grunden för resursen inom delinfrastrukturen. Först ut var Erken som i mitten av september installerade sin, och som besöktes av deltagarna på SITES AquaNet mötet där i september. Nu har utrustningen levererats till Svartberget och där flera personer arbetat med att bygga ihop strukturen i sjön Stortjärn. På tur står Asa och Skogaryd.

Plattformarna kommer utrustas med de resurser som behövs för de mätningar som ska göras i mesokosmerna under vår och sommar 2017. Utrustningen finns sedan till förfogande för forskare som är intresserade av frågeställningar kopplade till manipulationer av små akvatiska ekosystem. 
SITES Spectral är en av tre gemensamma satsningar som gjorts inom SITES som bygger på att skapa infrastruktur som främjar möjligheter till världsledande forskning. SITES spectral arbetar stationsövergripande och med liknade utrustning för spektrala mätningar. Sensorer och kameror finns på master och mäter in data kopplade till vegetation- och fenologisk utveckling. Till projektet och de stationära mätningarna kopplas drönare utrustade med sensorer och kameror som kan läsa av större områden. Drönarnas data kan användas i kalibrering och modellering av resultaten från de punktmätningar som görs med de stationära spektrala mätningarna. En vidare dimension är att data från SITES Spectral kan användas för att kalibrera satellitdata som kommer från fjärranalys.
Beslutet att ändra namn på satsningen togs på workshoppen 14 oktober, dels för att tydliggöra skillnaderna mellan SITES Spectral och nätverket Nordspec. Utöver diskussioner och information om tekniska utmaningar, kalibrering och beslut kring utrustning gav Kjell Blomgren en inspirationsföreläsning om hur data från SITES Spectral kan användas i forskning och utgöra en resurs inom hans arbete med Svenska fenologiska nätverket.
Inför den kommande ansökan om SITES fortsättning träffades huvudmännen för de organisationer som tillsammans utgör SITES, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Polarforskningssekretariatet och SLU. Mötet diskuterade bland annat SITES tolkning av förutsättningarna för nästa fas samt plan för vidare kontakt i samband med att ansökan tas fram. Huvudmännen gav även konkreta synpunkter på utmaningar och möjligheter med en förlängning.
Jakob Kuttenkeuler och kollegor från KTH i Stockholm har besökt Tarfala. De har med hjälp av en Maribot A.N.K.A som de utvecklat tagit fram en djupkarta över Tarfalasjön.

I samband med denna scanning av sjön monterades den kedja av temperatursensorer som ska ligga i sjön över vintern.

Se en video där de visar hur djupkartan togs fram.
Från filmen om hur djupkartan gjordes.
Från filmen om hur djupkartan gjordes.
Det trettonde Krycklansymposiet lockade över 80 personer att delta i två sessioner om skogsdiken och om skötsel av små vattendrag. På programmet fanns inbjudna talare från Finland och Kanada. Hjalmar Laudon, professor i skogens biogeokemi och ledare av forskning i Krycklan är nöjd med årets symposium.

Krycklan sympoiset arrangeras årligen för att främja nätverkande och samarbete mellan forskare som använde infrastrukturen i Krycklan. Varje år har symposiet ett tema och i år låg fokus på små vattendrag, diken och kantzoner. Krycklan är ett avrinningsområde i Västerbotten som ligger inom Svartbergets forskningsstation, SITES. Strukturen inom Krycklan återfinns i SITES water.

Läs hela artikeln om Krycklansymposiet under Future Forests hemsida

loading...
I början av september hölls The European Society for Agronomy conference, ESA, i Edinburgh där Linda-Maria Mårtensson, biträdande stationsföreståndare på SITES Lönnstorp deltog. Hon presenterade det nyanlagda SITES agroekologiska fältexperimentet på Lönnstorp, SAFE. Presentationen lockade så många deltagare, att nya handouts behövde tryckas upp!”
Samodning av Kernza och Lucern inom SAFE experimentet. Foto av Linda-Maria Mårtensson
Samodning av Kernza och Lucern inom SAFE experimentet. Foto av Linda-Maria Mårtensson

Latest News

Archive