background_mobile_2

2016 > 07

Via platser bland annat i närheten av Asa och Svarberget görs underlagen till de årliga bärprognoserna som presenteras av SLU varje sommar. Iår verkar det allstå bli ett rikigt bra blåbärsår i stora delar av landet. 

Läs hela nyheten om blåbärsprognosen här 

Blåbär på gång. Foto av Jenny Svennås Gillner, SLU
Blåbär på gång. Foto av Jenny Svennås Gillner, SLU

Uppsala universitet söker tillsammans med SITES en forskningsingenjör till SITES-AquaNet vilket är ett infrastrukturprojekt finansierat av SITES under 2016-2017.

Projektet har som mål att etablera en ny experimentell plattform för att göra inslutningsförsök i flera sjöar samtidigt. Dessutom kommer några pilotexperiment att genomföras där det kommer att testas hur störningar påverkar olika mått av ekosytemstabilitet (funktionellt och strukturellt).

Läs mer om tjänsten som forsningsingenjör för SITES-AquaNet här.

2016 > 07

Via platser bland annat i närheten av Asa och Svarberget görs underlagen till de årliga bärprognoserna som presenteras av SLU varje sommar. Iår verkar det allstå bli ett rikigt bra blåbärsår i stora delar av landet. 

Läs hela nyheten om blåbärsprognosen här 

Blåbär på gång. Foto av Jenny Svennås Gillner, SLU
Blåbär på gång. Foto av Jenny Svennås Gillner, SLU

Uppsala universitet söker tillsammans med SITES en forskningsingenjör till SITES-AquaNet vilket är ett infrastrukturprojekt finansierat av SITES under 2016-2017.

Projektet har som mål att etablera en ny experimentell plattform för att göra inslutningsförsök i flera sjöar samtidigt. Dessutom kommer några pilotexperiment att genomföras där det kommer att testas hur störningar påverkar olika mått av ekosytemstabilitet (funktionellt och strukturellt).

Läs mer om tjänsten som forsningsingenjör för SITES-AquaNet här.

Latest News

Archive