background_mobile_2

2016 > 06

Den 28 juni träffades stationsföreståndarna och delar av samordningssekretariatet för ett heldagsmöte på Alnarp och Lönnstorp. SITES nya föreståndare Anders Lindroth, som ledde mötet, presenterade processen för framtagande av den nya ansökan för en fortsättning på SITES efter 2017. Under mötet diskuterades även datahantering och Alex Vermeulen från ICOS (www.icos-sweden.se) som inbjuden extern talare gav en introduktion till ICOS carbon portal, ett potentiellt verktyg att använda inom SITES. Stationsföreståndarna rapporterade senaste nytt från stationerna och vad som är på gång närmsta tiden.
Presentation av SITES stationerna. Foto av Hélène Hagerman
Presentation av SITES stationerna. Foto av Hélène Hagerman
Mötet avslutades med en guidad rundtur på Lönnstorp forskningsstation där vi fick höra mer om intressant forskning inom framtida odlingssystem. Perenna spannmål och integrerat korn-och lusern odling är två exempel som skulle kunna vara en del av ett framtida jordbruk.
Besök och presenation av SITES SAFE experiment. Foto av Hélène Hagerman
Besök och presenation av SITES SAFE experiment. Foto av Hélène Hagerman
Text av Hélène Hagerman

I projektet SITES NordSpec ska, förutom multispektrala mätningar med hjälp av drönare vid särskilda kampanjer, även kontinuerliga multispektrala mätningar i fasta installationer göras på SITES-stationerna.
 
I Asa är dessa mätningar knutna till en CO2-fluxmast i en granungskog på Nybygget, som uppstod efter stormen Gudrun 2005. I förra veckan, den 9 juni, installerades utrustningen för marknära multispektrala mätningar i fluxmasten. Sedan tidigare sitter också den fenologiska webbkamera som ska användas i projektet i samma mast.
 
Installationen innehåller tre olika par av givare. I varje par finns en givare som riktas rakt upp och en givare som riktas med 45° vinkel nedåt. Ett par mäter strålning i våglängdsområden för beräkning av ett PRI-index (photochemical reflectance index) och de två övriga paren mäter strålning för beräkning av NDVI-index (normalized difference vegetation index). PRI-givarna och ett par av NDVI-givarna sitter längst upp i masten (se foto), på ca 7 m höjd och mäter över granungskogen, medan det andra paret NDVI-givare sitter på en ställning ca 2,3 m över marken i en glänta, för att fånga in mätningar från fältvegetationen.
 
Mätningarna är igång och beräkningarna av PRI och NDVI kan påbörjas (se diagram).
 
Länk till fenologisk webbkamera:

Synfältet för multspektralgivarna som riktas 45° nedåt mot granungskogen. Foto av Ola Langvall
Synfältet för multspektralgivarna som riktas 45° nedåt mot granungskogen. Foto av Ola Langvall
Första veckans beräknade värden på NDVI och PRI i granungskog på Nybygget i Asa. Om du klickar på bilden visas hela veckans diagram. Av Ola Langvall

En av drönarna i SITES NordSPEC-projektet har idag haft premiärflygning på SITES Lönnstorp. Efter noggranna förberedelser lyfte drönaren och gjorde en förprogrammerad rutt över det nya långliggande agroekologiska fältexperimentet (SAFE) och andra intilliggande försök. Piloterna Marcin Jackowicz-Korczynski, Per-Ola Olsson, Hongxiao Jin och Lars Eklundh (Lund University) var nöjda med flygningen och ska nu granska den information som samlats in med de kameror som är fästa i drönaren för att utvärdera utrustningen.

Premiärflygning för SITES Nordspecs drönare på Lönnstorp. Filmad av Linda-Maria Mårtensson.

Det nya långliggande försöket SITES Agroekologiska FältExperiment ”SAFE” är nu anlagt! Försöket är en satsning som ska ena forskning i bl.a. jordbruks- och markvetenskap, ekologi och agroekologi. Vi välkomnar nu forskare från hela världen inom alla discipliner att använda försöket.

Få mer information på våra hemsidor www.fieldsites.se eller Lönnstorp.

Ansök om tillträde via www.nordgis.org.

En tredjedel av Sveriges glaciärer har smält bort

Sveriges glaciärer smälter allt snabbare till följd av klimatförändringen. Enligt den senaste inventeringen har en tredjedel av arean försvunnit på bara hundra år. Minskningen syns tydligt på den fotografiska dokumentationen. Så inleder 
Jannike Kihlberg på DN som har skrivit en arikel som glaciärerna, ett troligt toppskifte sommaren 2016

Artikeln om att glaciärerna smälter finns i sin helhet här
eller här på Tarfala forksningsstaitons facebooksida 

Länsstyrelsen i Halland besökte Lönnstorp 19 maj. Vädret visade sig från sin bästa sida när Erik Steen Jensen, Nils-Ove Bertholdsson och Erik Rasmusson berättade om Lönnstorps nya långliggande fältförsök, samodling av baljväxter och stråsäd, Leipidium och Perennt vetegräs.

Foto: Erik Steen Jensen
Foto: Erik Steen Jensen

2016 > 06

Den 28 juni träffades stationsföreståndarna och delar av samordningssekretariatet för ett heldagsmöte på Alnarp och Lönnstorp. SITES nya föreståndare Anders Lindroth, som ledde mötet, presenterade processen för framtagande av den nya ansökan för en fortsättning på SITES efter 2017. Under mötet diskuterades även datahantering och Alex Vermeulen från ICOS (www.icos-sweden.se) som inbjuden extern talare gav en introduktion till ICOS carbon portal, ett potentiellt verktyg att använda inom SITES. Stationsföreståndarna rapporterade senaste nytt från stationerna och vad som är på gång närmsta tiden.
Presentation av SITES stationerna. Foto av Hélène Hagerman
Presentation av SITES stationerna. Foto av Hélène Hagerman
Mötet avslutades med en guidad rundtur på Lönnstorp forskningsstation där vi fick höra mer om intressant forskning inom framtida odlingssystem. Perenna spannmål och integrerat korn-och lusern odling är två exempel som skulle kunna vara en del av ett framtida jordbruk.
Besök och presenation av SITES SAFE experiment. Foto av Hélène Hagerman
Besök och presenation av SITES SAFE experiment. Foto av Hélène Hagerman
Text av Hélène Hagerman

I projektet SITES NordSpec ska, förutom multispektrala mätningar med hjälp av drönare vid särskilda kampanjer, även kontinuerliga multispektrala mätningar i fasta installationer göras på SITES-stationerna.
 
I Asa är dessa mätningar knutna till en CO2-fluxmast i en granungskog på Nybygget, som uppstod efter stormen Gudrun 2005. I förra veckan, den 9 juni, installerades utrustningen för marknära multispektrala mätningar i fluxmasten. Sedan tidigare sitter också den fenologiska webbkamera som ska användas i projektet i samma mast.
 
Installationen innehåller tre olika par av givare. I varje par finns en givare som riktas rakt upp och en givare som riktas med 45° vinkel nedåt. Ett par mäter strålning i våglängdsområden för beräkning av ett PRI-index (photochemical reflectance index) och de två övriga paren mäter strålning för beräkning av NDVI-index (normalized difference vegetation index). PRI-givarna och ett par av NDVI-givarna sitter längst upp i masten (se foto), på ca 7 m höjd och mäter över granungskogen, medan det andra paret NDVI-givare sitter på en ställning ca 2,3 m över marken i en glänta, för att fånga in mätningar från fältvegetationen.
 
Mätningarna är igång och beräkningarna av PRI och NDVI kan påbörjas (se diagram).
 
Länk till fenologisk webbkamera:

Synfältet för multspektralgivarna som riktas 45° nedåt mot granungskogen. Foto av Ola Langvall
Synfältet för multspektralgivarna som riktas 45° nedåt mot granungskogen. Foto av Ola Langvall
Första veckans beräknade värden på NDVI och PRI i granungskog på Nybygget i Asa. Om du klickar på bilden visas hela veckans diagram. Av Ola Langvall

En av drönarna i SITES NordSPEC-projektet har idag haft premiärflygning på SITES Lönnstorp. Efter noggranna förberedelser lyfte drönaren och gjorde en förprogrammerad rutt över det nya långliggande agroekologiska fältexperimentet (SAFE) och andra intilliggande försök. Piloterna Marcin Jackowicz-Korczynski, Per-Ola Olsson, Hongxiao Jin och Lars Eklundh (Lund University) var nöjda med flygningen och ska nu granska den information som samlats in med de kameror som är fästa i drönaren för att utvärdera utrustningen.

Premiärflygning för SITES Nordspecs drönare på Lönnstorp. Filmad av Linda-Maria Mårtensson.

Det nya långliggande försöket SITES Agroekologiska FältExperiment ”SAFE” är nu anlagt! Försöket är en satsning som ska ena forskning i bl.a. jordbruks- och markvetenskap, ekologi och agroekologi. Vi välkomnar nu forskare från hela världen inom alla discipliner att använda försöket.

Få mer information på våra hemsidor www.fieldsites.se eller Lönnstorp.

Ansök om tillträde via www.nordgis.org.

En tredjedel av Sveriges glaciärer har smält bort

Sveriges glaciärer smälter allt snabbare till följd av klimatförändringen. Enligt den senaste inventeringen har en tredjedel av arean försvunnit på bara hundra år. Minskningen syns tydligt på den fotografiska dokumentationen. Så inleder 
Jannike Kihlberg på DN som har skrivit en arikel som glaciärerna, ett troligt toppskifte sommaren 2016

Artikeln om att glaciärerna smälter finns i sin helhet här
eller här på Tarfala forksningsstaitons facebooksida 

Länsstyrelsen i Halland besökte Lönnstorp 19 maj. Vädret visade sig från sin bästa sida när Erik Steen Jensen, Nils-Ove Bertholdsson och Erik Rasmusson berättade om Lönnstorps nya långliggande fältförsök, samodling av baljväxter och stråsäd, Leipidium och Perennt vetegräs.

Foto: Erik Steen Jensen
Foto: Erik Steen Jensen

Latest News

Archive