background_mobile_2

2016 > 04

Dansk radio har i programmet Natursyn pratat med professor Erik Steen Jensen som forskar på Sveriges lantbruksuniversitet och är aktiv vid SITES Lönnstorp. I programmet berättar Erik om jordbruksforskning och utmaningarna att utöver matproduktion leverera tjänster relaterade till biodiversitet och reducering av klimatförändringen, frågor som SITES som infrastruktur kan underlätta att forska inom.
Radioprogrammet är på danska och sändes 2016-03-28.

Lyssna på Natursyn med Erik Steen Jensen här, programmet är på danska

Representanter från alla stationer inom SITES deltog på mötet, här utanför Kallvikstorpet som var den första laboratoriebyggnaden här vid Erken. Foto av Nicole Loginger Representanter från alla stationer inom SITES deltog på mötet, här utanför Kallvikstorpet som var den första laboratoriebyggnaden här vid Erken. Foto av Nicole Loginger

SITES består av fem huvudmän som tilldelas delar av de 25 miljonerna från VR årligen. Syftet med mötet var att informera och tillsammans hitta former för att förbättra den ekonomiska redovisningen för att kunna möta och följa upp de mål som ställs på verksamheten inom SITES.

loading...

Som en övning under dagen fick deltagarna inventera två stränder av Erken med avseende på vattenlevande djur. Ett ovanligt blåsigt väder med vind från norr gjorde övningen till en utmaning men deltagarna hittade bland annat sötvattengråsugga, sländmymfer och snäckor.

Genom att vrida och vända på stenar längst strandkanten går det hitta små djur som lever i vattnet.  

Eftersökta djur inför budget- och inventeringövningen har hittats och flyttas till mindre burkar.

I burkarna finns bland annat en dykare, sländnymfer och snäckor.

Stort tack till Erken samt alla deltagare.

SITES har sedan may en ny förestesåndare. Läs en intervju (på engelska) med Anders där han beskriver sin syn på SITES och hans bakgrund.

Inom SITES finns ca 1600-långliggande skogliga försök spridda över hela Sverige, som täcker in ett flertal ämnesområden och ett stort antal frågeställningar.
I registerdatabasen för skogliga fältförsök, SilvaBoreal, finns det möjlighet att söka bland försöken och hitta kartmaterial mm. Rådata från insamlingar från fältförsök som mäts med fältdatasystemet hamnar i enheten för skoglig fältforsknings försöksdatabas.
Hör Charlotta Erefur berätta om forskning från de skogliga fältförsöken kopplade till kontinuitetsskogsbruk - Är det möjligt att få en kostnadseffektiv föryngring utan att kalavverka?

Se seminariet här - presentationen startar ca 14:30 in i inspelningen. Tillgängligt till den 16 maj 2016.

Har du frågor om långliggande skogliga fältförsök eller är intresserad av att använda resultat från försöken till forskning eller liknande, kontakta SITES via Martin Ahlström på Asa forskningsstation eller Charlotta Erefur på Svartbergets forskningsstation. 

Mellan 5-8 april 2016 har det på Svartbergets fältforskningssation hållits utbildningar i hur man sätter ihop och programmerar loggrar från Campbell scientific.

Kursledarna var Peder Blomkvist från enheten för skoglig fältforskning på SLU i Umeå, och Per Westlien från institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet. Syftet var att utöka kompetensen hos personalen inom SITES och därmed möjliggöra mer storskaliga regelbundna och automatiserade mätningar av miljövariabler. Kursen hölls i två omgångar under veckan, och totalt deltog 14 tekniker från de olika stationer runt om i landet.

Den här typen av loggrar kan användas för att lagra kontinuelig information om nästan vilken miljövariabel som helst under olika tidsramar, förutsatt att det finns instrument som kan mäta dem. Under utbildningens gång användes bland annat temperaturgivare och givare för vattendjup. Nederbörd, vindhastighet och vindriktning användes också som exempel på mätbara variabler. På grund av att loggrarna är programmerbara så finns det flertalet tillverkare av givare för alla möjliga användningsområden och det är även möjligt att själv sätta ihop en sensor och programmera loggern för att tolka informationen från den.

Deltagarna tyckte att kursen var lärorik och givande, samt kom med frågor kring hur de skulle kunna tillämpa den här tekniken i sina försök. Speciellt intressant var förmågan att på avstånd kunna läsa av loggrarna i realtid.

Text  och foto av Kim Lindgren

Tarfala öppnar för säsongen under några veckor i mars och april. Bland annat inspekteras utrustning efter vinterns snö, is och vind. Här besöks väderstationen invid Lihti samebys sommarviste som också uppdateras med antenn för att kunna skicka data.

Foto: Gunhild "Ninis" Rosqvist
Följ mer vad som händer på Tarfalas Facebook sida 

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, besökte forskningsfaciliteterna på SLU i Alnarp. Forskningsstationen SITES Lönnstorp presenterades av Maria Ernfors och Erik Rasmusson som bland annat berättade om urlakningsförsök och projektet SAFE.

Foto: Linda-Maria Mårtensson

2016 > 04

Dansk radio har i programmet Natursyn pratat med professor Erik Steen Jensen som forskar på Sveriges lantbruksuniversitet och är aktiv vid SITES Lönnstorp. I programmet berättar Erik om jordbruksforskning och utmaningarna att utöver matproduktion leverera tjänster relaterade till biodiversitet och reducering av klimatförändringen, frågor som SITES som infrastruktur kan underlätta att forska inom.
Radioprogrammet är på danska och sändes 2016-03-28.

Lyssna på Natursyn med Erik Steen Jensen här, programmet är på danska

Representanter från alla stationer inom SITES deltog på mötet, här utanför Kallvikstorpet som var den första laboratoriebyggnaden här vid Erken. Foto av Nicole Loginger Representanter från alla stationer inom SITES deltog på mötet, här utanför Kallvikstorpet som var den första laboratoriebyggnaden här vid Erken. Foto av Nicole Loginger

SITES består av fem huvudmän som tilldelas delar av de 25 miljonerna från VR årligen. Syftet med mötet var att informera och tillsammans hitta former för att förbättra den ekonomiska redovisningen för att kunna möta och följa upp de mål som ställs på verksamheten inom SITES.

loading...

Som en övning under dagen fick deltagarna inventera två stränder av Erken med avseende på vattenlevande djur. Ett ovanligt blåsigt väder med vind från norr gjorde övningen till en utmaning men deltagarna hittade bland annat sötvattengråsugga, sländmymfer och snäckor.

Genom att vrida och vända på stenar längst strandkanten går det hitta små djur som lever i vattnet.  

Eftersökta djur inför budget- och inventeringövningen har hittats och flyttas till mindre burkar.

I burkarna finns bland annat en dykare, sländnymfer och snäckor.

Stort tack till Erken samt alla deltagare.

SITES har sedan may en ny förestesåndare. Läs en intervju (på engelska) med Anders där han beskriver sin syn på SITES och hans bakgrund.

Inom SITES finns ca 1600-långliggande skogliga försök spridda över hela Sverige, som täcker in ett flertal ämnesområden och ett stort antal frågeställningar.
I registerdatabasen för skogliga fältförsök, SilvaBoreal, finns det möjlighet att söka bland försöken och hitta kartmaterial mm. Rådata från insamlingar från fältförsök som mäts med fältdatasystemet hamnar i enheten för skoglig fältforsknings försöksdatabas.
Hör Charlotta Erefur berätta om forskning från de skogliga fältförsöken kopplade till kontinuitetsskogsbruk - Är det möjligt att få en kostnadseffektiv föryngring utan att kalavverka?

Se seminariet här - presentationen startar ca 14:30 in i inspelningen. Tillgängligt till den 16 maj 2016.

Har du frågor om långliggande skogliga fältförsök eller är intresserad av att använda resultat från försöken till forskning eller liknande, kontakta SITES via Martin Ahlström på Asa forskningsstation eller Charlotta Erefur på Svartbergets forskningsstation. 

Mellan 5-8 april 2016 har det på Svartbergets fältforskningssation hållits utbildningar i hur man sätter ihop och programmerar loggrar från Campbell scientific.

Kursledarna var Peder Blomkvist från enheten för skoglig fältforskning på SLU i Umeå, och Per Westlien från institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet. Syftet var att utöka kompetensen hos personalen inom SITES och därmed möjliggöra mer storskaliga regelbundna och automatiserade mätningar av miljövariabler. Kursen hölls i två omgångar under veckan, och totalt deltog 14 tekniker från de olika stationer runt om i landet.

Den här typen av loggrar kan användas för att lagra kontinuelig information om nästan vilken miljövariabel som helst under olika tidsramar, förutsatt att det finns instrument som kan mäta dem. Under utbildningens gång användes bland annat temperaturgivare och givare för vattendjup. Nederbörd, vindhastighet och vindriktning användes också som exempel på mätbara variabler. På grund av att loggrarna är programmerbara så finns det flertalet tillverkare av givare för alla möjliga användningsområden och det är även möjligt att själv sätta ihop en sensor och programmera loggern för att tolka informationen från den.

Deltagarna tyckte att kursen var lärorik och givande, samt kom med frågor kring hur de skulle kunna tillämpa den här tekniken i sina försök. Speciellt intressant var förmågan att på avstånd kunna läsa av loggrarna i realtid.

Text  och foto av Kim Lindgren

Tarfala öppnar för säsongen under några veckor i mars och april. Bland annat inspekteras utrustning efter vinterns snö, is och vind. Här besöks väderstationen invid Lihti samebys sommarviste som också uppdateras med antenn för att kunna skicka data.

Foto: Gunhild "Ninis" Rosqvist
Följ mer vad som händer på Tarfalas Facebook sida 

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, besökte forskningsfaciliteterna på SLU i Alnarp. Forskningsstationen SITES Lönnstorp presenterades av Maria Ernfors och Erik Rasmusson som bland annat berättade om urlakningsförsök och projektet SAFE.

Foto: Linda-Maria Mårtensson

Latest News

Archive