background_mobile_2

2016 > 03

Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.
Filmen har gjorts i ett samarbete mellan Fromas, Stockholms universitet och SITES. Denna film visar hur forskare och renskötare tillsammans kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.

Bild från filmen framtidsfjäll. Foto från Makers Only
Bild från filmen framtidsfjäll. Foto från Makers Only

Rievdaduvvon eanangeavaheapmi, nugo ruvkkedoaimmat ja eara servvodatviidideamit, ja dálkkádatrievdamat váikkuhit duottarmáilmmi ja boazudoalu garrasit.
Dát filbma čájeha got dutkkit ja boazobargit ovttas sahttet čalmmustahttit luonddu halddášeami boahtteáiggis.

Läs mer:

Svartberget och doktoranden William Lidberg bjöd in de som arbetar med kartor/GIS till introduktionskurs. Tanken med kursen var att användarna skulle lära sig sätta ihop egna kartor som t.ex. kan användas i fältarbetet. Samt att dessa kartor kan användas i telefoner, läsplattor och bärbara datorer.
Utöver personalen på Svartberget så gästades kursen av flertalet intresserade från Röbäcksdalen. Samt att flera deltagare på övriga stationer deltog via videolänk totalt ca 15 deltagare.
Kursen var uppskattad och lärorik som introduktion, fler kurser av detta slag kommer ges framöver. 

2016 > 03

Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.
Filmen har gjorts i ett samarbete mellan Fromas, Stockholms universitet och SITES. Denna film visar hur forskare och renskötare tillsammans kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.

Bild från filmen framtidsfjäll. Foto från Makers Only
Bild från filmen framtidsfjäll. Foto från Makers Only

Rievdaduvvon eanangeavaheapmi, nugo ruvkkedoaimmat ja eara servvodatviidideamit, ja dálkkádatrievdamat váikkuhit duottarmáilmmi ja boazudoalu garrasit.
Dát filbma čájeha got dutkkit ja boazobargit ovttas sahttet čalmmustahttit luonddu halddášeami boahtteáiggis.

Läs mer:

Svartberget och doktoranden William Lidberg bjöd in de som arbetar med kartor/GIS till introduktionskurs. Tanken med kursen var att användarna skulle lära sig sätta ihop egna kartor som t.ex. kan användas i fältarbetet. Samt att dessa kartor kan användas i telefoner, läsplattor och bärbara datorer.
Utöver personalen på Svartberget så gästades kursen av flertalet intresserade från Röbäcksdalen. Samt att flera deltagare på övriga stationer deltog via videolänk totalt ca 15 deltagare.
Kursen var uppskattad och lärorik som introduktion, fler kurser av detta slag kommer ges framöver. 

Latest News

Archive