SITES_bård 2020__mobile3

FORSKNINGSSTATION BOLMEN

Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen på forskningen vid stationen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen.

I stationens uppdrag ingår även pedagogisk verksamhet som Tänk H2O!, som är en plats- och upplevelsebaserat lärande om vatten riktat mot gymnasielever inom Sydvattens (dricksvattenproducent i Skåne) upptagningsområde samt kommunerna kring Bolmen.

Bolmen är under överskådlig tid Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas.

Sydvatten är huvudman för anläggningens, medan Sweden Water Research ansvarar för den vetenskapliga planeringen och forskningsverksamheten

Forskningsstation Bolmen är associerad station till SITES AquaNet.

Forskningsstation Bolmens egen hemsida hittar du här.

Latitud 56°56'N - Longitud 13°38'E - Stationens altitud 142 m.ö.h

Stationen har våtlab och torrlab med konferensdel och kemilab.

Boende: 4 rum vid stationen eller 18 rum på Tiraholms hotell med konferenslokal för upp till 60 personer

Kontakta stationsföreståndaren juha.rankinen@sydvatten.se

Stationsföreståndare
Juha Rankinen

Forskningsledare

Linda Parkefelt