background_mobile_2

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält.

SITES är tillgänglig för forskare på lika villkor oavsett forskarens hemvist. Nio fältforskningsstationer ingår i SITES: Abisko, Tarfala, Svartberget, Röbäcksdalen, Grimsö, Erken, Asa, Skogaryd och Lönnstorp.
 

Bakom initiativet står Vetenskapsrådet  som tillsammans med huvudmännen Göteborgs universitet, Polarforskningssekretariatet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet finansierar satsningen. Från VR kommer 25 miljoner per år (2013-2017) som huvudmännen motfinansierar i samma utsträckning eller mer. 

Värd och koordinator för SITES är Sveriges lantbruksuniversitet.
 

Vision

SITES främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur
och kompetens på ett sätt som attraherar såväl svenska som internationella forskare.

Dokument

Dokumentarkiv

Deltagare vid SITES-Waters workshop på Erken juni 2015
Deltagare vid SITES-Waters workshop på Erken juni 2015

SITES bakgrund och bildande

På uppdrag av Vetenskapsrådet och Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) gjordes under 2012 en utredning kring nuläget för forskningsstationer och annan fältbaserad infrastruktur för ekologisk och miljörelaterad forskning i terrester och limnisk miljö.

Under arbetet med utredningen besökte utredaren Kjell Danell (SLU) alla anläggningar som behandlas i rapporten och samtalade med såväl forskare som ansvariga för forskningsanläggningarna. Utredningen visade att det fanns ett stort antal stationer med potential att utgöra en nationell forskningsresurs.
Med utredningen som grund beslutade RFI att avsätta medel för en nationell infrastruktur av fältbaserade forskningsanläggningar och forskningsstationer för terrester och limnisk ekologi- och miljöforskning. En utlysning gjordes under 2012 där lärosäten och andra forskningsorganisationer fick nominera stationer till infrastrukturen. Nomineringarna bedömdes av en internationell expertpanel, som gav rekommendationer om vilka stationer som borde ingå i satsningen och om hur infrastrukturen borde utvecklas.

Panelens rekommendationer beskrivs i Evaluation report, som även innehåller VR:s utlysningstext.

Ladda ned rapporten Infrastruktur för fältbaserad ekologi- och miljöforskning, VR:s lilla rapportserie 1:2012.

Så fungerar SITES

SITES erbjuder alla forskare, oavsett organisatorisk hemvist, möjlighet att använda de nio stationerna som resurser i sin forskning. Du som är forskare kan själv vistas vid en station och göra mätningar eller experiment, eller lägga ut uppdrag som stationen sköter. Ytterligare en möjlighet är att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. SITES utvecklas i enlighet med forskarsamhällets behov och önskemål. SITES vill därför uppmana nuvarande och potentiella användare att höra av sig med idéer och förslag! 

Läs mer under SITES erbjuder

Observera att SITES inte finansierar forskningsverksamhet utan enbart infrastruktur.

Du som är forskare kan själv vistas vid en station och göra mätningar eller experiment, eller lägga ut uppdrag som stationen sköter.

En annan och ytterligare en möjlighet är att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna.