SITES_bård 160701-4
loading...

SITES AquaNet är det första försöket av sitt slag att skapa en standardiserad infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök, med anläggningar spridda över geografiska och klimatiska gradienter.

Generellt är resultat från ekologiska experiment mycket beroende av upplägget för varje studie, vilket leder till vitt skilda resultat av vanliga påverkanselement av miljöförändringar. SITES AquaNet löser problemet genom att de experimentella metoderna standardiseras i förväg, vilket säkerställer att samma metoder och behandlingar tillämpas synkront på experimenten. Möjligheten ges att dra generella slutsatser om ekologiska fenomen; särskilt hur lokala skillnader mellan viktiga variabler över rum (exempelvis temperatur, höjd och näringsämnen) påverkar resultaten av experimentella manipulationer.

SITES AquaNet planerar att sätta upp mesokosmer vid varje deltagande forskningsstation för att genomföra experiment inom ramen för ett unikt övervakningsprogram. Alla stationer kommer att utrustas med 18 mesokosmer (som vardera rymmer 500 liter) med tillhörande flytsystem och pumpar. Varje mesokosm utrustas med en grundläggande uppsättning av sensorer för temperatur, pH, syre, CH4 och CO2. Dessutom kommer alla forskningsstationer att utrustas med  provtagningsutrustning. SITES AquaNet kommer att upprätta protokoll för tidseffektiv bestämning av sammansättningen av bakterieplankton, växtplankton och djurplankton.

Det långsiktiga målet är att förstora upp AquaNets nätverk till att bli globalt. I och med den standardisering av experiment och övervakningsprogrammet som kommer att utvecklas inom SITES  finns möjlighet till replikering i olika miljöer världen över.

Deltagande forskningsstationer
Asa
Erken
Skogaryd
Svartberget

Mätprogram
SITES AquaNet

Koordinator
silke.langenheder@ebc.uu.se