SITES_bård 160701-4

RÖBÄCKSDALEN FORSKNINGSSTATION

Röbäcksdalen forskningsstation ligger i Umeå, i det norrländska kustlandet. Forskningsstationen har funnits i snart 60 år och Röbäcksdalen har jordar som lämpar sig väl för odling. Inom SITES etablerar Röbäcksdalen en ny facilitet med fält för forskning om olika framtidsstrategier för ett resurshushållande  jordbruk. Försöks-volymen ligger på ca 100 försök per år, fördelat på fyra platser.

På Röbäcksdalen forskningsstation erbjuds möjlighet att utöva fältforskning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap, biologi, agroekologi, markvetenskap och miljövetenskap. Stationen erbjuder även expertis inom agroekologisk fältforskning, tillgång till mark, personal, basdata om mark och klimat, verkstad, maskiner och mätutrustning, grovlab och skrivplatser för forskning. Det finns även möjlighet att utnyttja de långsiktiga försöken genom att ta del tidigare resultat eller för att ta egna prov.

För tillgång till mätdata och observationer från mätprogram, kontakta stationsföreståndaren eller undersök Röbäcksdalens basprogram av mätparametrar (excel) förklaring av långsiktiga försök.

Röbäcksdalen ingår i SITES infrastrukturer SITES Water och SITES Spectral.

Röbäcksdalens stations egen hemsida finner du här.
Länk till att besöka stationen hittar du här.
 

Stationsföreståndare
Johanna Wallsten

Latitud: 63.81083
Longitud: 20.24199
Klimatzon: boreal

Antal laboratorier: 2
Antal sängplatser: 1

Gångavstånd till Umeå stadskärna

Kontakta stationsföreståndaren
Johanna.Wallsten@slu.se