SITES_bård 160701-4

Nyheter

Vi har glädjen att välkomna Ulf Jonsell till SITES. Den 1 februari 2019 tillträder Ulf tjänsten som SITES biträdande föreståndare.
 
Ulf är disputerad inom geovetenskap och kommer närmast från en tjänst vid Vetenskapsrådet och dessförinnan från Polarforskningssekretariatet där han arbetat med att skapa förutsättningar för forskningsprojekt och forsknings-samarbeten. En viktig del i detta arbete har varit att tillgängliggöra data och publikationer från fältbaserad forskning vilket vi ser som en oerhört värdefull erfarenhet för SITES verksamhet.

Läs hela inlägget »

Den experimentella infrastrukturen är nu fullt fungerande för nationella och internationella forskare att använda. 

Ansökan om att använda infrastrukturen under 2019 redan nu. Sista dag för ansökan är 21 januari 2019 (17:00 CET). 

Mer information och anmälan hittar ni här (på engelska). 
 

Läs hela inlägget »

Det europeiska fältforskningsnätverket LTER Europe (Long Term Ecosystem Research) har pekats ut som en viktig framtida forskningsinfrastruktur inom EU. I LTER Europe ingår LTER Sweden. 

Allt som allt ingår tjugo svenska forskningsstationer i LTER-nätverket. Stationerna inom LTER ägnar sig åt långsiktig miljöövervakning av biologi och kemi samt ekologisk och socio-ekologisk forskning. De har bland annat som syfte att stimulera forskningssamarbete och utbyte av miljödata mellan forskare och organisationer både i Sverige och i Europa.

En viktig sidoeffekt av LTER Europe:s ESFRI-ansökan är ett närmare samarbete mellan LTER Sweden och SITES. Sju av nio stationer i SITES ingår i LTER Sweden. 

Genom att LTER Europe blivit upptaget på EU:s vägkarta för forskningsinfrastrukturer banar det väg för att nätverket kan bli en formaliserad och permanent finansierad infrastruktur för forskning om ekosystem och socio-ekologi, samt långsiktig miljöövervakning. Det är dock en lång uppbyggnadsprocess och först år 2025 kommer infrastrukturen LTER/ESFRI att vara igång i full skala.

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
Läs mer om ESFRI här.

LTER Sweden (Long Term Ecosystem Research)
Läs mer om LTER Sweden här

Läs hela inlägget »

Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet söker just nu en föreståndare till Tarfala forskningsstation. 

Kom in med din ansökan senast den 23 november 2018.

Tarfala forskningsstation, som institutionen är värd för, är belägen ca 26 km från närmaste väg i Kebnekaisefjällen. Vid stationen bedrivs nationell och internationell forskning och undervisning samt miljöövervakning. Forsknings- och miljöövervakningsverksamheten i Tarfala leds av en vetenskaplig ledare. Stationen består av 11 byggnader och kan ta emot 25 gäster.

Föreståndarens huvudsakliga arbetsuppgifter består av att vid forskningsstationen:

  • Arbetsleda stationens personal.
  • Ansvara för stationens administration och budget.
  • Leda och bidra till stationens operativa drift och underhåll.
  • Ansvara för säkerheten och arbetsmiljön i stationens verksamhet, såväl inom stationsområdet som vid arbete på glaciärer och vid annan fältverksamhet.
  • Ansvara för att mätningar inom stationens miljöövervaknings- och forskningsprogram (t.ex. massbalans, hydrologi, meteorologi) genomförs.
  • Ansvara för stöd till forskning och undervisning inom stationens verksamhet. 

Arbetet är förlagt till forskningsstationen i Tarfala och till Stockholms universitet i Frescati. Tidfördelningen för insatser mellan arbetsorterna bestäms av arbetsgivaren. Tarfala forskningsstation hålls normalt öppen från början av mars till början av maj samt från midsommar till slutet av september. Korta vinterbesök kan förekomma. Fältperioden omfattar ca 160 dygn per år.

Vem är du?
Vi söker en person med god erfarenhet av ledarskap i en krävande miljö där samarbete och säkerhet är prioriterat. Ledarskapsutbildning är meriterande. Högskoleexamen är ett krav, examen i natur- eller teknikvetenskap är meriterande. B-körkort fordras. Erfarenhet av skoterkörning i svår terräng är ett krav.

Du tar ansvar och har god administrativ, planerings- och prioriteringsförmåga. Erfarenhet av praktiskt handhavande av olika typer av infrastruktur och utrustning som förekommer i samband med forskningsarbete är meriterande. Du är flexibel och självständig i ditt arbetssätt och tycker om att leda och samarbeta med andra människor.

Rollen kräver att du har hög nivå av integritet, kan sätta dig in i myndigheters regelverk och säkerhetsföreskrifter, har ett professionellt ledarskap och att du kan prioritera arbetet efter verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet
Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Läs mer om tjänsten och hur du skickar in din ansökan här

Läs hela inlägget »

SITES styrgrupp hade höstens första möte på fältforsknings-stationen Erkenlaboratoriet

Utöver Erkens verksamhet fick man även möjlighet att se en av SITES AquaNets plattformar. 

Styrgruppen består av ordförande Barbara Ekbom, prof em (SLU), Anders Hedenström (Lunds universitet), Hanna Silvennoinen (Norsk institutt for bioökonomi), Johan Bergh (Linnéuniversitetet), Mari Källersjö (Göteborgs botaniska trädgård), Mikkel P. Tamstorf (Aarhus universitet) samt Sebastian Diehl (Umeå universitet). Från SITES sekretariat deltog föreståndare Stefan Bertilsson och sekreterare Boel Åström. 

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter

Arkiv