SITES_bård 160701-4

Nyheter

SITES styrgrupp hade höstens första möte på fältforsknings-stationen Erkenlaboratoriet

Utöver Erkens verksamhet fick man även möjlighet att se en av SITES AquaNets plattformar. 

Styrgruppen består av ordförande Barbara Ekbom, prof em (SLU), Anders Hedenström (Lunds universitet), Hanna Silvennoinen (Norsk institutt for bioökonomi), Johan Bergh (Linnéuniversitetet), Mari Källersjö (Göteborgs botaniska trädgård), Mikkel P. Tamstorf (Aarhus universitet) samt Sebastian Diehl (Umeå universitet). Från SITES sekretariat deltog föreståndare Stefan Bertilsson och sekreterare Boel Åström. 

Läs hela inlägget »

Från och med augusti 2018 är forskaren Johannes Albertsson anställd som vetenskaplig föreståndare på fältforskningsstationen SITES Lönnstorp. Johannes är utbildad hortonom från Sveriges Lantbruksuniversitet. Under doktorandstudier var arbetet inriktat på samspelet mellan ogräs och salix, en perenn bioenergigröda. Målet med denna forskning var att minska eller eliminera användningen av herbicider under etableringsfasen av salix. Han undersökte bland annat olika salixkloners förmåga att konkurrera med ogräs och hur denna förmåga påverkas av att första årets skott klipps ner. Johannes jämförde också effektiviteten av kemiska och icke-kemiska ogräsbekämpningsmetoder, såsom radhacka kombinerat med skrappinnar och olika typer av täckgrödor. Forskningen utfördes i storskaliga fältförsök och i nära samarbete med lantbrukare och rådgivare.

Efter doktorandstudierna arbetade han som post doktor i ett europeiskt projekt med namnet Climate-CAFÉ. Målet med detta projekt var bland annat att få fram ny kunskap från svenska långliggande försök gällande olika odlingssystems anpassningsförmåga till klimatförändringar. Post doktorprojektet innebar också att han hade täta kontakter med lantbrukare och rådgivare för att på detta sätt tillsammans försöka utforma odlingssystem med en stor anpassningsförmåga till de förväntade klimatförändringarna.

Sedan början av 2018 är Johannes anställd som forskare på institutionen för Biosystem och teknologi, SLU. Hans roll i de forskningsprojekt han har varit inblandad i har till största delen varit fokuserade på hur ogräsmängden och ogräsfloran påverkas av hur odlingssystemen är utformade. Han är även ansvarig för kursen Växtproduktion (15 hp) på Lantmästarprogrammet.

Läs hela inlägget »
I nummer 3 2018 av Naturvetaren intervjuas Gunhild "Ninis" Rosqvist gällande sitt jobb. Ninis är glaciärforskare och professor i naturgeografi men även förestånare för forskningsstationen i Tarfala.

Naturvetaren är medlemstidningen för Naturvetarna, fackförbundet för Sveriges naturvetare.

Verksamheten vid Tarfala drivs av Stockholms universitet (SU) och finansieras via Vetenskapsrådet och SU inom SITES konsortium. Forksningsstation är öppen för alla forskare oavsett organisatorisk hemvist.
Läs hela inlägget »
Under fältvandringen på Lönnstorp visades bland annat SAFE-experimentet och verksamheten med drönarna inom SITES Spectral upp. Flera forskare berättade även om sina forskningsprojekt på fälten.
Läs hela inlägget »

Fältvandring på SITES Lönnstorp den 12 juni kl. 13-15
Möteplats: Lönnstorp fältstation, Bomhögsvägen 4, 234 35 Lomma
Samodlat perenn spannmål och lucern. Foto av Ryan Davidsson, SLU.
Samodlat perenn spannmål och lucern. Foto av Ryan Davidsson, SLU.
Tema för årets fältvandring är diversifiering av odlingssystem inom tid (växtföljd) och rum (samodling, skogslantbruk, mm). Diversifiering är en viktig praktik för ekologisk intensifiering av växtproduktion med ökat användning av ekosystemtjänster och reducerat behov för t.ex. gödselmedel och pesticider. Vi besöker det långliggande fältexperiment SAFE (SITES Agroecological Field Experiment) och ser på agroforestry system, perenna spannmål och samodling av lupin och korn i ett ekologiskt system. Dessutom besöker vi samodlingsförsök inom EU projekten DiverIMPACTS och ReMIX samt EKOLINS. Inom ReMIX finns ett försök som er utvecklat i samarbete med en ekologisk odlargrupp i Halland och Växa Halland.
Partnerskap Alnarp bjuder på fika kl. 15.00.

Ingen anmälan - bara att dyka upp!

Välkommen!
Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter

Arkiv