SITES_bård 160701-4

Kontakta oss

Hittar du information eller personuppgifter om dig på SITES hemsida som du inte samtyckt till och vill att de ska tas bort kontakta info@fieldsites.se så ordnar vi det.  

Sekretariat

Stefan Bertilsson
Föreståndare

Anders Lindroth, SITES föreståndare

stefan.bertilsson@slu.se
Telefon: 070-167 90 34

Boel Åström
Sekreterare

Boel Åström, SITES sekreterare

boel.astrom@slu.se
Telefon: 018 67 2022

Jan-Peter Nordmark
Ekonom

Jan-Peter Nordmark, SITES ekonom

jan-peter.nordmark@slu.se Telefon: 090 786 8770

Magnus Mossberg
Systemvetare

Magnus Mossberg, SITES systemvetare
magnus.mossberg@slu.se
Telefon: 040 415 158

Hélène Hagerman
Kommunikatör

Magnus Mossberg, SITES systemvetare
Helene.Hagerman@trossa.se
Telefon: 0730-75 57 59

Matilda Thyresson
Kommunikatör

Magnus Mossberg, SITES systemvetare
Matilda.Thyresson@trossa.se
Telefon: 0725 - 84 35 51

Mia Barkland
Kommunikatör

Magnus Mossberg, SITES systemvetare
Mia.Barkland@trossa.se
Telefon: 0730-75 57 57

SITES stationsföreståndare

Abisko
Magnus Augner

Magnus Augner, Stationsföreståndare för Abisko

Asa
Martin Ahlström

Martin Ahlström, Stationsföreståndare för Asa

Erken
Silke Langenheder

Silke Langenheder, Stationsföreståndare för Erken

Grimsö
Gunnar Jansson

Gunnar Jansson, Stationsföreståndare för Grimsö

Lönnstorp
Johannes Albertsson

Erik Steen Jensen, Stationsföreståndare för Lönnstorp

Röbäcksdalen
Johanna Wallsten

Johanna Wallsten, Sationsföreståndare för Röbäcksdalen. Foto av Chelsea Parsons.

Skogaryd
Leif Klemedtsson

Leif Klemedtsson, Stationsföreståndare för Skogaryd

Svartberget
Tomas Lundmark

Tomas Lundmark, Stationsföreståndare för Svartberget

Tarfala
Gunhild Ninis Rosqvist

Gunhild Ninis Rosqvist, Stationsföreståndare för Tarfala

gunhild.rosqvist@natgeo.su.se ​​​​​​​

Koodinatorer för SITES tematiska program

SITES Water
Leif Klemedtsson

Leif Klemedtsson, Coordinator SITES Water

SITES AquaNet
Silke Langenheder

Silke Langenheder,Coordinator SITES AquaNet

SITES Spectral
Lars Eklundh

Lars Eklundh, Coordinator SITES Spectral